Living Theater

Avantgarde színházi társulat, amelyet Judith Malina (1926) és Julian Beck (1925) saját lakásukon alapítottak 1947-ben New Yorkban. Első jelentős sikerüket 1959-ben Jack Gelber The Connection (A kapcsolat, az első felvonás magyar fordítását lásd in Üvöltés, 19823, 211-233) című darabjával érték el, amely 1961-es sikeres európai körútjuk repertoárján is szerepelt. New Yorkba való visszatérésük után előadásaikban a baloldali elkötelezettségű, anarchista elveket valló tagok nézetei kerültek előtérbe. 1963-ban adóhátralék miatt a két alapító tag rövid időre börtönbe került, és a színházat bezárták. 1964-ben a társulat "önkéntes emigrációba" vonult, és Európában folytatta működését - ott mutatták be többek között a Paradise Now-t -, majd 1970-ben több csoportra vált szét és megszűnt.

Magyarul:
A Living Theatre. Levél Irwin Selbertől Julian Becknek és Judith Malinának, in A dráma művészete ma, válogatta, szerkesztette, előszó és bevezető Ungvári Tamás, Gondolat, Bp., 1974, 447-453;
Julian Beck-Judith Malina, Interjú, Julian Beck, Tézisek a Paradise Now-hoz, A Living Theatre utolsó hivatalos közleménye: Az egérfogón kívül, in Krén K. - Marx J. (szerk.): A neoavantgarde, Gondolat, Budapest, 1981., 214-219.

[kutatólap]