Kazimir Malevics (1878-1935)

Orosz festő. A múlt század végi és e század eleji irányzatok követése után 1913 körül eljutott a nem-ábrázoló festészetig, amelyet szuprematizmusnak nevezett. Először az 1915-ös pétervári utolsó futurista kiállításon mutatta be több szuprematista (a tiszta szín szupremáciájára épülő) festményét, így a Fekete négyzetet, amely a huszadik századi absztrakt festészet, az idea elsőbbségét hangsúlyozó művészeti törekvések fontos példája. 1915-ben brossurában tette közzé első elméleti írását, amelyet haláláig számos követett. A szövegben idézett két írásának angol fordítása (God is Not Cast Down, On Poetry) megjelent in K. M., Essays on Art, 1915-1933, 1., szerkesztette Troels Andersen, Borgens Forlag a-s, Copenhagen, 19712.

Magyarul:
A kubizmustól és futurizmustól a szuprematizmusig, Szuprematismus, Unovisz, in Bajkay Éva, A konstruktivizmus. Válogatás a mozgalom dokumentumaiból, Gondolat, Bp., 1979, 53-60, 61-63, 91-92;
A tárgynélküli világ, Corvina, Bp., 1986;
A természet legveszélyesebb jelensége - az ember, 2000, 2000/6, 57-70.

[kutatólap]