Otto Muehl (Mühl) (1925)

1943-tól a Wehrmacht kötelékében részt vett a második világháborúban. 1953-ban felvették a bécsi Képzőművészeti Akadémiára, ahol kapcsolatba került Adolf Frohnerrel. 1959-ben pszichoanalízissel és dadaizmussal foglalkozott, majd 1960-ban a Günter Brusszal és Alfons Schillinggel való találkozása után az anyag-, illetve az akciófestészet felé fordult. Saját pincéjében kezdett el "anyag-akciókat" (Materialaktion) készíteni, kezdetben Hermann Nitsch-csel és Frohnerrel közösen, az emberi testet is bevonva az addig inkább szobrászati jellegű anyaghasználatába. 1964-ben tartotta meg első nyilvános "anyag-akcióját", és ettől kezdve részt vett a bécsi akcionisták közös fellépésein. Az 1970-es évek első felében létrehozta az AA-kommunát (Aktions Analytische Kommune) a burgenlandi Golóban, amely társadalommodellként funkcionált, 1991-ben azonban fiatalkorúak szexuális túlkapásokra buzdításának vádjával hét év börtönbüntetésre ítélték. 1974-től újra a festészet felé fordult, s a festést a börtönben is folytatta. Magyarországon 1990-ben volt kiállítása a Budapest Galériában. A katalógushoz írt előszavát lásd in Lengyel A. - Tolvaly E. (szerk.): Kortárs képzőművészeti szöveggyűjtemény, A & E '93 Kiadó, Budapest, 1995., 110-113.

[kutatólap]