Najmányi László (1946)

1972-ben végzett a Budapesti Műszaki Egyetem vízügyi mérnöki karán. 1971-ben kezdett művészettel foglalkozni számos műfajban: költő, író, képzőművész, hangjátékokat írt, több filmet készített a TV-nek, az elsők között foglalkozott videóval Magyarországon, 1971-től díszlettervezőként dolgozott. 1972-től 1974-1976-ig a Kovács István Stúdió elnevezésű, általa legutóbb "színműsorozat"-ként definiált experimentális színházat vezette (írta és rendezte), valamint színházi performance-okkal lépett fel. 1974-1975-ben készítette el A császár üzenete című filmet (BBS). 1975-1976-ban filmelőadásokat tartott a Ganz-MÁVAG Művelődési Központban, 1977-ben közreműködött a SPIONS-ban. 1978-tól Párizsban, 1980-tól Torontóban, 1985-től New Yorkban élt, 1997-től ismét Magyarországon, és az USA-ban. Mindmáig a különböző művészeti ágak, műfajok ötvözésére törekszik, amit jól érzékeltetnek egyes műveinek meghatározásai: multimédia-installáció, interdiszciplináris látvány, intermédia-performance stb.

Írásai:
hat novella, in Eső a szilfák levelén. Fiatal prózaírók antológiája, Magvető, Bp., 1975, 202-218;
Kőarc és Fapofa, Mozgó Világ, 1975/1, 87-89;
Néhány gyakorlati tanács a videó-berendezés használatához, in Dokumentum, Ganz Mávag Művelődési Központ, 1977, újraközölve in Videoművészet, Kossuth Mozi, Bp., 1988. november, 35-37;
Elvis Presley találkozik Adornóval. Adornó sohasem találkozott Elvis Presleyvel (Adorno önmaga Kasszandrája - Elvis önmaga közönsége), in Sznob International, szerkesztette Papp Tamás, Bp., 1981. december 4., 27-28;
A progresszívok, in Sznob International 3, szerkesztette Papp Tamás és mások, Bp., é. n. [1982], 1-2;
Barátságos bánásmód, in Al/5, 1983. nyár, 52-56;
Barna Róbert, Interjú N. L.-val, in Hasbeszélő a gondolában, Bölcsész Index, Bp., 1987, 269-277;
Radames (operalibrettó), La maison de la peur (A félelem háza). Videojáték szövegkönyve, in Szógettó. Válogatás az új magyar avantgarde dokumentumaiból, Jelenlét, 1989/1-2 (14-15), 207-234;
Tilost csinálni. Marton László, Távolodó beszélgetése N. L.-val, Balkon, 1998/7-8, 10-15,
valamint írások, tudósítások hazai és külföldi folyóiratokban.

[kutatólap]