New Critics (Új kritikusok)

A New Criticism (új kritika) képviselői. A szűkebb értelemben vett New Criticism, az USA-ban a harmincas-negyvenes években kialakuló és uralkodó kritikai irányzat a művek formai, belső elemzésével foglalkozik.

[kutatólap]