Hermann Nitsch (1938)

Osztrák művész. A bécsi Grafikai Tan- és Kísérleti Intézetben folytatott tanulmányai során vallásos témájú képeket festet. Tizenkilenc évesen írta a Wortdichtungent (Szóköltemények), amely a későbbi Orgien Mysterien Theater (O. M. Theater, Orgia-Misztérium Színház) első megfogalmazása volt. Az ötvenes évek második felében a költészet mellett filozófiával, pszichológiával és vallásfenomenológiával foglalkozott. 1962-ben Otto Muehllel és Adolf Frohnerral közös akciókban vett részt, amelyekben az O. M. Theater alapmotívumai tűntek föl. 1973-ban alsó-ausztriai birtokán, Prinzendorfban megalapította az O. M. Theater-t támogató egyesületet, 1975-től kezdve e projektjének fokozatos megvalósításán dolgozik. A hatnaposra tervezett rituális játék a Dionüszosz-kultusz, az orgiák, a misztériumok beavatási szertartásai, a keresztény ikonográfia eszköztárának felhasználásával totális, minden érzékszervet igénybe vevő színház, amelyben a történések szigorúan követett partitúra alapján zajlanak, Nitsch pedig az események irányítója. Az első három nap és éjszaka előadását 1984-ben valósította meg 80. akciójában, amelynek hétórás videofelvételét 1986-ban Budapesten is levetítették az Osztrák Kulturális Intézetben. Akkor és azóta Nitsch maga is többször járt Magyarországon: 1988-ban a Liget Galéria rendezett fotó- és videobemutatót a O. M. Színházról, 1998-ban a Balkon folyóirat hívta meg és szentelt különszámot neki, 1999 nyarán pedig az 1998-as Hatnapos játék anyagát mutatta be a Kiscelli Múzeum.

Magyarul:
Mysterium Coniunctionis, A művészet fejlődése a kezdetektől napjainkig, Mítosz és levezetés, in Kapcsolatok. Múltidézetek. A 20. századi művészet és az ezoterikus hagyomány, válogatta és a bevezető írta Beke László, Művelődési Intézet, Bp., 1980, 17-18., 34-43, 44-48;
Jeruzsálem meghódítása, in Másvilág. Bölcsészindex, Bp., 1985, 69-71;
Egy modern szertartás, Új Symposion, 1985/8, 7;
Beke László-Rózsa T. Endre, Interjú H. N-csel, in Hasbeszélő a gondolában, Bölcsész Index, Bp., 1987, 133-137;
Az oldalseb szimbolikájához, A dráma, mint létünnep; Mámorra készen, in Mauzóleum. "A halállal való foglalkozás", Bölcsész Index Centrál Könyvek, Bp., 1987, 440-449;
Hermann Nitsch Budapesten (Videó, VHS, 48'), rendező Peternák Miklós, BBS, 1988/89;
Beszélgetés H. N.-csel, in Liget Galéria 1983-1990, szerkesztette Várnagy Tibor, Bp., 1990, o. n.;
A prinzendorfi Orgia-Misztérium Színház, in Lengyel A. - Tolvaly E. (szerk.): Kortárs képzőművészeti szöveggyűjtemény, A & E '93 Kiadó, Budapest, 1995., 1995, 116-119;
"Prinzendorfban a teljesség, a kozmosz nyilatkozik meg előttem". Interjú H. N.-csel., Az orgia misztérium színház elméletéhez, második kísérlet, 303, Az orgia misztérium színház festészete, Balkon, 1998/9, 7-11; 12-14; 20-21;
Azt mondják tabukat sértek. Pedig nem sérteni kívánom a tabukat, hanem létezésük okait kutatom. Hermann Nitsch-csel Adamik Lajos beszélget, Balkon, 1999/9, 15-18.

[kutatólap]