Klaus Rinke (1939)

Német művész. Essenben folytatott művészeti tanulmányokat, s ezek befejezése, 1959-1960 óta foglalkozik testművészettel. Testét és a testi gesztusokat mint a művészet legtisztább médiumát fogja fel, amelyekkel egyszerű mozgásokat, mozdulatokat, helyzeteket demonstrál. 1970-1971-től e munkáit primer demonstrációknak nevezi, amelyekben a művészet folyamatjellegére, a test, a tér és az idő korrelációjára helyezi a hangsúlyt. Hasonlóan minimális eszköztárral dolgozik grafikáiban, valamint 1968-tól vízmunkáiban. A víz fizikai tulajdonságainál fogva egyrészt az idő definíciójára, másrészt a nehézkedési erő szemléltetésére szolgál. 1981 óta Los Angelesben él.

Magyarul:
Interjú Karin Thomasszal, in Lengyel A. - Tolvaly E. (szerk.): Kortárs képzőművészeti szöveggyűjtemény, A & E '93 Kiadó, Budapest, 1995., 247-249.

[kutatólap]