Richard Schechner (1934)

Amerikai (USA) rendező, drámaíró. Grotowskinál tanult, s részben az ő módszereit alkalmazta az 1967-ben alapított a Performance Group nevű színházi csoportjában. Az úgynevezett environmentális színházról vallott nézetei sok vonatkozásban a happening alapelveivel egyeznek meg, egyik híres rendezése a Dionysos in '69 (Dionüszosz '69-ben), amelyet egy New York-i garázsban adtak elő. A The Tulan Drama Review (később The Drama Review) színházelméleti folyóirat szerkesztője, amely igen jelentős orgánuma volt a performance-művészetnek, 1965-ben külön számot szenteltek a happeningnek. A TDR-ben közölt szövegekből válogatásokat újabban egy Schechner által szerkesztett könyvsorozatban szándékoznak megjelentetni, amelynek első kötete 1995-ben jelent meg Happenings and Other Acts címmel (szerkesztette Mariellen R. Sandford, Routledge, London and New York).

Magyarul:
A performance. Esszék a színházi előadás elméletéből 1970-1976, szerkesztette Bóna László és Bóna Adél, Múzsák, Bp., é. n.

[kutatólap]