Kurt Schwitters (1887-1948)

Német képzőművész, költő. A kubizmus hatására 1919-ben készítette első kollázsait, amely technika művészetében mindvégig meghatározó maradt, s ez időtől fogva tevékenységét a MERZ (töredék)szóval jelölte. MERZ-festményeket, építményt (Merzbau) egyaránt készített, 1923-tól azonos nevű lapot adott5 ki. Szülővárosában, Hannoverben ő képviselte a "hannoveri dadát", a dada számos tagjával szoros kapcsolatban állt, részt vett körútjaikon. 1927-ben publikálta Ursonate (Ősszonáta) című hangkölteményét, amelyet saját maga elő is adott. 1937-től Norvégiában, 1940-től Londonban élt.

Magyarul:
Következetes költészet, in Hangköltészet, szöveggyűjtemény, válogatta és szerkesztette Szkárosi Endre, Artpool, Bp., 1994, 20-21;
Theo van Doesburg és a Dada, Ősszonáta, Átváltozások, 1996/7, 41-42, 83-85;
több írása, in Dadaizmus antológia, szerkesztette, a jegyzeteket és az utószót írta Beke László, Balassi, Bp., 1998, 189-206.

[kutatólap]