Wolf Vostell (1932)

Német grafikus és happening-művész. 1954-1958 között Párizsban élt és tanult. Itt talált rá a többjelentésű "décollage" (repülőgép felemelkedése, falragasz leszakítása, valaminek a szétesése stb.) kifejezésre; a dada hatására kidolgozta a dé-coll/age technikáját és jelentéskörét, amelyet kollázsok, montázsok, akciók, elektronikus environmentek és happeningek létrehozásában egyaránt érvényesített. 1962-ben került kapcsolatba Allan Kaprow-val és Georges Maciunasszal, az utóbbi révén bekapcsolódott a Fluxus nemzetközi tevékenységébe.

Magyarul:
A happeningek kritériumai, in Krén K. - Marx J. (szerk.): A neoavantgarde, Gondolat, Budapest, 1981., 321;
négy írása, in Lengyel A. - Tolvaly E. (szerk.): Kortárs képzőművészeti szöveggyűjtemény, A & E '93 Kiadó, Budapest, 1995., 176-183.

[kutatólap]