Performansz


A PERFORMANCE-MŰVÉSZET - online szöveggyűjtemény az alábbi kiadvány alapján: A performance-művészet, Artpool - Balassi Kiadó - Tartóshullám, Budapest, 2000 (Válogatta, szerkesztette, a bevezetést és a jegyzeteket írta: Szőke Annamária)

Performansz bibliográfia (az Artpool könyvtár anyaga)

A performanszhoz kapcsolódó írások tanulmányok más lapokon (rövid ismertetéssel)
lásd: [fogalomtár/performansz]

könyvismertetések:

HAPPENINGS AND OTHER ACTS
Szerkesztette Mariellen R. Sandford. London-New York: Routledge, 1995

Elisabeth Jappe: PERFORMANCE, RITUAL, PROZESS - Handbuch der Aktionskunst in Europa
Prestel-Verlag, München - New York, 1993

OUTSIDE THE FRAME - PERFORMANCE AND THE OBJECT
Szerkesztette Robyn Brentano és Olivia Georgia. Cleveland Center for Contemporary Art, 1994

OUT OF ACTIONS: BETWEEN PERFORMANCE AND THE OBJECT, 1949-1979
Paul Schimmel (szerk); Guy Brett, Hubert Klocker, Shiniciro Osaki, Kristine Stiles írásaival,
The Museum of Contemporary Art, Los Angeles - Thames and Hudson, 1998.


[kutatólap]