english


Somogyi Néplap, Kaposvár, 1971. július 8.


Bérelt Kápolnában - Illegális kiállítások, műsorok

Törvénytelen úton néhány avantgarde

Értetlenül állunk a boglári kápolnatárlat megújuló kiállításain. Az új magyar avantgarde egy külön csoportja miért menekült egy elhagyatott szentélybe, mely holtat őrzött a kriptában és ahol a huliganizmus is tanyát talált, főleg nyaranta? Miért léptek jónéhányan a «senki földjének» vélt magánterületre, melyet most még Galántai György budapesti festőművész bérel - az egyháztól? Miért kezdtek illegális kiállításokat rendezni boglári kápolnatárlatok címen?...

Nem értjük meg azt sem, hogy a felügyelet - felső fokon a Somogy megyei Tanács művelődésügyi osztálya - miként nézhette el eddig (csaknem egy esztendeig) a törvénytelenséget, a szabálytalan kiállításokat, a műsoros rendezvényeket.

A felügyelet tanácstalan, vonom le a következtetést azokból a levelekből is, melyek most előttem fekszenek. A Somogy megyei Tanács művelődésügyi osztályának balatoni főelőadója 1971. július 2-án és 14-én levelet küldött a boglári tanácsnak és a Somogy megyei Múzeumok Igazgatóságának a kápolnatárlatok ügyében. A küldemények tartalma megegyezik. Azt kérdezi dr. Hock János, hogy mely szerv (személy) a rendezője ezeknek a tárlatoknak és műsoroknak, kinek az engedélyével tartják meg a már kinyomtatott prospektusban található rendezvényeket, a tervezett műsorokhoz ki adott engedélyt, mi a műsorok tartalma, kik a szereplői? A tárlatok ügyének tisztázására kérte föl az előadó a Somogy megyei Múzeumok Igazgatóságát is...

A boglári tanácselnök válaszából: „A balatonboglári kápolnatárlatok működésével kapcsolatosan több ízben kerestem Galántai György főszervezőt az engedély bemutatása miatt, azonban minden kísérletem eredménytelen maradt, mivel a nevezett személy csak nagyon ritkán, rövid időre jelenik meg községünkben.”

Értetlenül állunk az ügyintézés előtt is!

Ami pedig a kápolnatárlatok ügyét illeti, nagyon is egyszerű. A 23/1963. számú kormányrendelet kimondja, hogy Magyarországon képző- és iparművészeti kiállítást csak a lektorátus engedélyével, zsürizése után tarthatnak művészek, csoportok. Ennek alapján nem minősíthető magánterületnek a kápolna sem, ahol Galántai György rendszeres kiállításokat rendez, műsorokat szervez.

A lektorátus is értetlenül áll a kápolnatárlat művészeinek szembehelyezkedésével, miután július 2-án személyesen is meggyőződtek az illegális kiállításokról - tájékoztatott Barta Éva, a lektorátus helyettes vezetője.

ELVI VITA addig nem alakulhat ki a boglári kápolnatárlatok népes csoportjával, amíg nem lépnek vissza a törvény megszabta területre. Elvi vita helyett most szabálysértési eljárás kell induljon - ellenük.

H.B.