english


Magyar Ifjúság, 36.sz. 1974. augusztus 30.


FIAT PAX ET ARS
(Megjelent a Magyar Ifjúság 33. számában, 1974. augusztus 9-én)

Mint a cikk szereplője, el kívánom mondani, hogy 1973. augusztus 27-én bérleményem használatának megszüntetése a közigazgatási szervek által realizálódott, mert 1968-ban megkötött bérleti szerződésem mellett, használatbavételi engedélyem nem volt. A bérlet felmondása az én hozzájárulásommal történt, mert beláttam, hogy nagyszabású, társadalmi igényű programot megvalósítani állami támogatás nélkül lehetetlen. Művészeti elképzeléseimért mindig felelősnek éreztem magam, és a mai napig ennek teljes tudatában dolgozom, de egészséges-e, ha bezárkózom a négy fal közé, vannak gondolataim, de csak magamnak? Táblaképeket kellene festenem, de e polgári műfajt nem tartom aktuálisnak. A társadalom, amelyet építünk, minden eddiginél ésszerűbb kell, hogy legyen. Ez társadalomigényű művészeti programot feltételez. A művészeti kutatás állami támogatása lenne szükséges: folyamatos, élő eszmecsere, technikai lehetőségek megteremtése, kutatási tapasztalatok kicserélése. Szeretném, ha elképzeléseim kudarca nemcsak az én tapasztalataimat gyarapítaná, s nem sírkőfelirat lenne a konfliktusokat lezáró ügyben.

Galántai György
Budapest