Jegyzetek


Vannevar Bush: Út az új gondolkodás felé (Ahogy gondolkodhatnánk)

Dr. Vannevar Bush: As We May Think, Atlantic Monthly, 1945 július
Fordította: Ivacs Ágnes

http://www.ps.uni-sb.de/~duchier/pub/vbush/vbush.shtml

Mint a tudományos kutatás és fejlesztés hivatalának az igazgatója Dr. Vannevar Bush koordinálta kb. hatezer vezető amerikai tudós munkáját a tudományos kutatásnak a második világháborús hadviselés szolgálatába állítása során.


Ted Nelson: Hipervilág, a szellem új otthona

Theodor Holm Nelson, A New Home for the Mind?, Datamation, 1982 március
Fordította: Ivacs Ágnes

http://www.datamation.com/PlugIn/issues/bestof/xanadu.html

Az írás a Datamation (http://www.datamation.com/PlugIn/issues/DATAM.html) magazin fennállásának 25. évfordulóján jelent meg. A cikkben Nelson megjövendöli a mai technológiát: könnyen kezelhető személyi számítógép interfész, World Wide Web, hálózati alkalmazások, HTML.

Theodor H. Nelson, Publishing in the Point-and-Click Universe, a National Convergence Conference '94, Sydney, Az 1994. áprilisában tartott előadás szövege.

T. H. Nelson, Literary Machines, Mindful Press, 1990

T. H. Nelson, Computer Lib/Dream Machines, Tempus Books, 1987

e-mail címe: ted@xanadu.net (Ted Nelson)


George P.Landow: Hypertextuális Derrida, posztstrukturalista Nelson?

George P. Landow, Hypertext and Critical Theory, The Johns Hopkins University Press, 1992. Chapter One: Hypertextual Derrida, Poststructuralist Nelson?
Fordította: Ivacs Ágnes

http://www.cyberartsweb.org/cpace/ht/jhup/parallels.html

Landow a Brown University angol irodalom és művészettörténet professzora. Itt közölt írása 1992-ben megjelent könyvének első fejezete, amelyet hypertextre is átdolgozott.

Home page-e: http://www.victorianweb.org/cv/gplbio.html

e-mail címe: george@landow.com


Ian Feldman: A Xanaduról

Ian Feldman, Ted Nelson 1990 World Tour, TidBITS#30/Xanadu, 1990. nov. 15.
Fordította: Bartha Gabriella

http://www.xanadu.com.au/xanadu/nelson90.html
,,Xanadu," ,,Hyperformance," ,,Point-and-Click Universe" és az örökké lágoló X szimbólum a Xanadu projekt védett márkanevei.

A Xanadu megtalálható:
http://www.xanadu.com
http://xanadu.com.au

Oralitás és Hypertext, Jim Whitehead beszélgetése Ted Nelsonnal:
http://www.ics.uci.edu/~ejw/csr/nelson_pg.html


Chuck Clifton: Douglas Engelbart

Fordította: Bartha Gabriella

http://ei.cs.vt.edu/~cs3604/fall.95/Assignment.1/Clifton.html

A 40-es évek végén Douglas Engelbart katonaként a Fülöp szigeteken állomásozott és a helyi Vörös Kereszt könyvtárában olvasta Vannevar Bush As We May Think (Út az új gondolkodás felé) című tanulmányát. Komolyan vette Bush gondolatát, hogy a gépek segíthetik az emberi megismerést. Később, mikor az Ames Aeronautical laboratóriumában dolgozott, kifejlesztette azokat az elveket, amik a mai kompjúter interfészek alapját képezik.
1994 - megkapja a Smithsonian Institution Computerworld Smithsonian díját. A vele készült önéletrajzi interjú átirata megtalálható a Smithsonian Web site-ján.
1989 óta az általa alapított Boostrap Institute vezetője: http://www.bootstrap.org/index.html

D. Engelbart (1963), A Conceptual Framework of the Augmentation of Man's Intellect, in: HyperAge, p.12-16, 1988. május-június


Kronológia

A kronológia összeállításában különböző, a hálózaton nagy számban megtalálható történeti adatbázisok anyagaira támaszkodtam - mint pl.:
faced.ufba.br - és egészítettem ki egyéb forrásokkal. A hatékony információ-megőrzési metódusok legelső alkalmazója a vallás, ezért olyan nagy számban találhatunk korai hypertextuális megoldásokra példát, hogy itt csak szinte esetlegesen, jelzésszerűen van egy-egy esemény kiemelve.Ugyanez vonatkozik az irodalomra is.


Forrásjegyzék

Kissé eltérően a megszokott forrásjegyzékektől a szerkesztő azt ajánlja mindazoknak, akik e rövid ízelítő után komolyabban kívánnak foglalkozni a hypermédia különbözö vonatkozásaival és elméletével, hogy a WWW egyik keresőprogramját irányitsák a "hypermedia" vagy "hypermedia theory" témákra és hatalmas kiindulási anyaghoz fognak jutni. (Természetesen nagyon sok más fogalom, mint hypertext, docuverse, memex, nsl, vagy a hivatkozott szerzők nevére történő keresés is eredménnyel jár.)
Személyesen csupán néhány site-ot ajánlanék. Azok számára, akik nem óhajtanak keresgélni, hanem azonnal a hypermédia egyik legjobb forrásjegyzékéhez kívánnak jutni javasolnám a http://www2.marist.edu/humanities/english/eculture.html felkeresését.
A http://pespmc1.vub.ac.be/Default.html cím alatt a Principia Cybernetica site található, amely a médiaelmélet egyik legfontosabb csomópontja, csakúgy mint a CTheory: http://www.ctheory.net/.

Jelen szöveggyűjtemény közreadói nem érezték feladatuknak, hogy a magyar nyelvben még nem igazán meghonosodott terminológiát következetesen alkalmazzák.

(Sugár János)


A téma részletes bibliográfiáját lásd George P.Landow: Hypertextuális Derrida, posztstrukturalista Nelson? c. írásában

További ajánlott irodalom

Jay David Bolter,Writing Space: The Computer, Hypertext, and the History of Writing, Erlbaum, 1991
N. Yankelovich, N. Meyrowitz, and Andries van Dam, Reading and Writing the Electronic Book, in: Hypermedia and Literary Studies, Cambridge, MIT Press, 1991
Michael Heim, Metaphisics of Virtual Reality , Oxford University Press, 1993
Walter J. Ong, Interfaces of the World, Ithaca and London, Cornell University Press, 1977