HYPER TEXT + MULTI MÉDIA

Jegyzetek


english

Vannevar Bush: Út az új gondolkodás felé (Ahogy gondolkodhatnánk)

Vannevar Bush: As We May Think, Atlantic Monthly, 1945 július
Fordította: Ivacs Ágnes

Forrás: theatlantic.com

Mint a tudományos kutatás és fejlesztés hivatalának az igazgatója Dr. Vannevar Bush koordinálta kb. hatezer vezető amerikai tudós munkáját a tudományos kutatásnak a második világháborús hadviselés szolgálatába állítása során.


Ted Nelson: Hipervilág - a szellem új otthona

Theodor Holm Nelson: A New Home for the Mind, Datamation, 1982 március
Fordította: Ivacs Ágnes

Forrás: archive.org

Az írás a Datamation magazin fennállásának 25. évfordulóján jelent meg. A cikkben Nelson megjövendöli a mai technológiát: könnyen kezelhető személyi számítógép interfész, World Wide Web, hálózati alkalmazások, HTML.

Theodor H. Nelson, Publishing in the Point-and-Click Universe, a National Convergence Conference ‘94, Sydney, Az 1994. áprilisában tartott előadás szövege.

T. H. Nelson, Literary Machines, Mindful Press, 1990

T. H. Nelson, Computer Lib/Dream Machines, Tempus Books, 1987

e-mail címe: ted@xanadu.net (Ted Nelson)


George P. Landow: Hypertextuális Derrida, posztstrukturalista Nelson?

George P. Landow: Hypertext and Critical Theory, The Johns Hopkins University Press, 1992. Chapter One: Hypertextual Derrida, Poststructuralist Nelson?
Fordította: Ivacs Ágnes

Forrás: cyberartsweb.org

Landow a Brown University angol irodalom és művészettörténet professzora. Itt közölt írása 1992-ben megjelent könyvének első fejezete, amelyet hypertextre is átdolgozott.

Home page-e: landow.com

e-mail címe: george@landow.com


Ian Feldman: A Xanaduról

Ian Feldman: Ted Nelson 1990 World Tour, TidBITS#30/Xanadu, 1990. nov. 15.
Fordította: Bartha Gabriella

Forrás: xanadu.com.au
„Xanadu”, „Hyperformance”, „Point-and-Click Universe” és az örökké lángoló X szimbólum a Xanadu projekt védett márkanevei.

A Xanadu megtalálható:
xanadu.com
xanadu.com.au

Oralitás és Hypertext, Jim Whitehead beszélgetése Ted Nelsonnal.


Chuck Clifton: Douglas Engelbart

Fordította: Bartha Gabriella

A 40-es évek végén Douglas Engelbart katonaként a Fülöp szigeteken állomásozott és a helyi Vörös Kereszt könyvtárában olvasta Vannevar Bush As We May Think (Út az új gondolkodás felé) című tanulmányát. Komolyan vette Bush gondolatát, hogy a gépek segíthetik az emberi megismerést. Később, mikor az Ames Aeronautical laboratóriumában dolgozott, kifejlesztette azokat az elveket, amik a mai kompjúter interfészek alapját képezik.
1994 - megkapja a Smithsonian Institution Computerworld Smithsonian díját. A vele készült önéletrajzi interjú átirata megtalálható a Smithsonian website-ján.
1989 óta az általa alapított Bootstrap Institute vezetője: dougengelbart.org

D. Engelbart (1963), A Conceptual Framework of the Augmentation of Man’s Intellect, in: HyperAge, p.12-16, 1988. május-június


Kronológia

A kronológia összeállításában különböző, a hálózaton nagy számban megtalálható történeti adatbázisok anyagaira támaszkodtam - mint pl.:
faced.ufba.br - és egészítettem ki egyéb forrásokkal. A hatékony információ-megőrzési metódusok legelső alkalmazója a vallás, ezért olyan nagy számban találhatunk korai hypertextuális megoldásokra példát, hogy itt csak szinte esetlegesen, jelzésszerűen van egy-egy esemény kiemelve.Ugyanez vonatkozik az irodalomra is.


Forrásjegyzék

Kissé eltérően a megszokott forrásjegyzékektől a szerkesztő azt ajánlja mindazoknak, akik e rövid ízelítő után komolyabban kívánnak foglalkozni a hypermédia különbözö vonatkozásaival és elméletével, hogy a WWW egyik keresőprogramját irányitsák a „hypermedia” vagy „hypermedia theory” témákra és hatalmas kiindulási anyaghoz fognak jutni. (Természetesen nagyon sok más fogalom, mint hypertext, docuverse, memex, nsl, vagy a hivatkozott szerzők nevére történő keresés is eredménnyel jár.)
Személyesen csupán néhány site-ot ajánlanék. Azok számára, akik nem óhajtanak keresgélni, hanem azonnal a hypermédia egyik legjobb forrásjegyzékéhez kívánnak jutni javasolnám a marist.edu felkeresését.
A pespmc1.vub.ac.be cím alatt a Principia Cybernetica site található, amely a médiaelmélet egyik legfontosabb csomópontja, csakúgy mint a CTheory: ctheory.net.

Jelen szöveggyűjtemény közreadói nem érezték feladatuknak, hogy a magyar nyelvben még nem igazán meghonosodott terminológiát következetesen alkalmazzák.

(Sugár János)


A téma részletes bibliográfiáját lásd George P. Landow: Hypertextuális Derrida, posztstrukturalista Nelson? c. írásában

További ajánlott irodalom

Jay David Bolter, Writing Space: The Computer, Hypertext, and the History of Writing, Erlbaum, 1991
N. Yankelovich, N. Meyrowitz, and Andries van Dam, Reading and Writing the Electronic Book, in: Hypermedia and Literary Studies, Cambridge, MIT Press, 1991
Michael Heim, Metaphisics of Virtual Reality, Oxford University Press, 1993
Walter J. Ong, Interfaces of the World, Ithaca and London, Cornell University Press, 1977