2002 – THE YEAR OF DOUBTS/DOUBLES IN ARTPOOL | A KÉTSÉG ÉVE


Both the simmetry and the static is one of the main characteristics of an inanimate matter. Practically all the forms of living contain a simmetry (which is never ideal in contrast to the simmetric cristal lattice of the minerals) as the mention of the source from which the living appeared and where it rushes in the end. One should avoid simmetric dates and buildings carrying latent threat or warning: Christ´s age at the moment of crucifiction, the year of Gagarin´s space flight - 1961. September 11 and the towers-twins, the side number of the airplane where perished the children in the sky over Germany was identical the side number of the airplane where perished the children in the sky over Russia in 70s.

A szimmetria is a szilárdság egyaránt fő jellemzője az élettelen anyagnak. Gyakorlatilag az élet minden formája tartalmaz szimmetriát (ami sohasem ideális, ellentétben az ásványok szimmetrikus kristályrácsával) mint a forrásra való utalást, amiből minden élő származik és melybe végül mind visszatér. Ezért el kell kerülni a szimmetrikus évszámokat és épületeket, amelyek látens veszélyt vagy támadást jeleznek: Krisztus kora a Keresztrefeszítésekor, Gagarin űrutazásának éve - 1961. Szeptember 11. és az ikertornyok; a repülőgép oldalszáma, melyben gyerekek pusztultak el Németország felett ugyanaz volt mint azé a gépé, melyben ugyancsak gyerekek pusztultak el Oroszország felett a 70-es években.