2002 – THE YEAR OF DOUBTS/DOUBLES IN ARTPOOL | A KÉTSÉG ÉVE


[magyarul]

5+1=2

5=man, health & love= four limbs and the head, five fingers, pentagram,
star five forms of matter and five senses, five letters from Ray Johnson
5+1=2=Magna Mater

1) doubleness/duplicity/dualism/twofoldness

Yin-Yang; plus/minus; neg./poz.; feminine vs.
masculine; acid/base; matter/anti-matter also
Twins: Siamese twins, biovular twins, same sex twins,
opposite sex twins,
uni-ovular twins

2) doubt/dubiety/skepticism

Incredulity, suspiciousness, dissent, misbeliever,
incredulous, distrustful,
inconvincible, suspicious, unbelieving, disbeliever

3) symmetries

Is there no way out?
From starting point to the dream point, Hungarian butterfly.
In a sky of lapis lazuli clouds and clouds, a flock of clouds

4) dissymmetry/violating symmetry

Asymmetrical, unbalanced, Nirvana is Samsara,
silence is music (John Cage would agree).

5) paradox/paranormal phenomena

Paranoia critica, sulpher salamander disappearing in the smoke that smells of blood.
Tom foolery, vaguery, monkey trick, ridiculous, without rhyme or reason, slip-slop, stultiloquy Zen-DADA.

(+1) and other parallel realities

Stone language, water language, snow language, blood language
and the thunderous bird language.5+1=2

5 = férfi, egészség & szerelem=négy végtag és a fej, öt ujj, pentagram, ötágú csillag, az anyagok öt formája és az öt érzék, öt levél Ray Johnsontól
5+1=2 Magna Mater

1) kettősség/duplicitás/dualizmus

Yin-Yang; plusz/minusz; negatív/pozitív; nőies kontra
férfias; anyag/ellenanyag
Ikrek: sziámi, kétpetéjű, azonos nemű,
ellentétes nemű,
egypetéjű

2) kétség/kétkedés/szkepticizmus

hitetlenkedés, gyanakvás, nézeteltérés,
hitetlen, kétkedő, bizalmatlan,
meggyőzhetetlen, gyanakvó

3) szimmetriák

Nincs kiút?
A kezdőponttól az álmodott pontig, magyar pillangó.
Lapis lazuli felhők és felhők egén egy sereg felhő

4) disszimmetria/szimmetriasértés

Aszimmetrikus, kiegyensúlyozatlan, a Nirvána Samsara, a csend zene (John Cage egyetértene)

5) paradoxon/paranormális jelenség

Paranoiakritika, kénes szalamandra eltűnik
a vérszagú füstben.
Bolondos, homályos, majomtrükk, nevetséges, ritmus vagy ok nélkül, locsogó, zavaróbeszédű* Zen-DADA
(*értelmetlen szó, talán összetétel: loqui - beszélni stulltify - gyengít, zavar, nevetségessé tesz)

(+1) és más parallell valóságok

Kőnyelv, víznyelv, hónyelv, vérnyelv és a viharos madár-nyelv

(Fordította: Bodor Judit)