2001 - A LEHETETLEN ÉVE - AZ ARTPOOLBAN
Az egységes olvasási mód

Subject: kiallitashoz
Date: Sat, 17 Feb 2001 16:08:59 +0100
From: "Tillmann J.A." <tillmann@c3.hu>
To: artpool@artpool.hu

Feleim,
küldök csatolva egy EGYSÉGES OLVASÁSI MÓDot - lévén az a méret, amit még egy kiállításon el lehet/érdemes olvasni. [videó]
Üdv


A Nagy Tanító
Wittgenstein-emlékmozaik

"A filozófia nem tanítás, hanem tevékenység.
Egy filozófiai mű lényegében magyarázatokból áll."
L. Wittgenstein

Mivel W. sokáig nem talált Tractatusának kiadót, elvégezte a tanítóképző intézetet és állást vállalt egy Wechselmenti falucskában.*

"Az a legegyszerűbb valami, amit nekünk itt közölnünk kell, nem hasonmása az igazságnak, hanem maga az igazság." 5.5563**

Két hónapi tanítói működés után W. arról írt egy levelében, hogy élete "tulajdonképpen értelmetlenné vált".

"A filozófiának meg kell világítania és élesen körül kell határolnia a gondolatokat, amelyek úgyszólván homályosak és elmosódottak." 4.112

"W. számtalanszor megragadta a saját üstökét. Az volt az érzésem, hogy boldogtalan ember." (Egy tanítvány)

"Én vagyok az én világom." 5.63.

Az órák között W. nem tartott szüneteket. Szerette számon tartani a mondatait.

"Ahhoz, hogy ismerjem a tárgyat, nem külső tulajdonságait kell megismernem, hanem valamennyi belső tulajdonságát." 2.01231

A tanulókra mért büntetéseket W. külön erre a célra kiválasztott pálcákkal osztotta ki, melyek beszerzésével kedvenc tanítványát bízta meg.

"Ha egy dolog számára, mely egyedül önmagában létezhetne, utólagosan egy hozzáillő helyzetet lehetne létrehozni, akkor ez, úgyszólván lehetetlennek tűnne." 2.0121

Három legkedvesebb tanítványát W. egy bécsi internátusba küldte, hogy ott tanuljanak tovább. Hamarosan azonban honvágytól gyötörve mindhárman visszatértek.

"Két kijelentés akkor mond ellent egymásnak, ha semmi sem közös bennük." 5.513

A büntetéshez kiválasztott pálcákat a tanítványok igyekeztek eltörni vagy eltüzelni - ami nagyon bosszantotta W.-t.

"Amit a kép ábrázol, az a kép értelme." 2.222

"Egy helyen nem értettem valamit; túl kevés volt az idő gondolkodásra, és máris pofonra lendült W. keze." (Egy tanítvány)

"Az akaratszabadság abban áll, hogy most nem tudhatjuk jövőbeli cselekedeteinket." 5.1362

A vidék kegyetlensége ellenére gyakran keresték fel W.-t olyan apák, akik gyerekeinek a különösen nagy erejű pofonoktól eleredt az orruk vére.

"Nincs mit csodálkozni azon, hogy legmélyebb problémáink tulajdonképpen nem problémák." 4.003

W. gyakran ajándékozott tanítványainak különféle ruhadarabokat. A falusiak azért azt tartották róla, hogy szigorúsága ellenére is jó ember.

"A jobbkezes kesztyűt fel lehetne húzni a bal kézre, ha a négydimenziós térben lehetőség volna a kifordítására." 6.36111

(epilógus)

"A nyelv álruhába öltözteti a gondolatot. Mégpedig úgy, hogy az ember nem következtethet az öltözet külső formájából a felöltöztetett gondolat formájára, mert az öltözet külső formája egyáltalán nem abból a célból készült, hogy a test formájának megismerését lehetővé tegye." 4.002

MINDEN KIJELENTÉS EGYENÉRTÉKŰ. 6.4


*Az itt ismertetett élettények Konrad Wünsche: Der Volksschullehrer Wittgenstein (Wittgenstein a néptanító), Frankfurt/M., 1986. című munkájából meríttettek. <>

**Ludwig Wittgenstein: Tractatus logico-philosophicus, Frankfurt/M., 1959. (magyarul: Logikai-filozófiai értekezés. Budapest, 1963.) <>


lásd még: Amikor Popper és Wittgenstein találkozott...


[kiállítás] [Tillmann J.A.] [Artpool] [kereső]