2001 - THE YEAR OF IMPOSSIBLE - AT ARTPOOL · A LEHETETLEN ÉVE

study exhibition about the Hungarian relevancies of international Fluxus and Concept Art
IMPOSSIBLE REALISMLEHETETLEN REALIZMUS
tanulmányi kiállítás a nemzetközi fluxus és concept art magyar vonatkozásairólGALANTAI György (H) Tanulmány / Study (Direkt tárgyak / Direct objects) 1974
[>>]

Virág
"A virág-motívum többnyire béke-szimbólumként szerepel. Más összefüggésben a virág halálra, az embertelenségre utalhat: az élet vagy múló élet megnyilvánulásaként az antihumanista erőket kifejező motívumok, a szimbólumok ellenpólusa. Szerepelhet, mint az álszenteskedésnek, a képmutatásnak a kifejezője.
Előfordul a virág-motívum olyan alkalmazása, amikor a virágtípus a környezet jellemzéséül szolgál, vagy azt egészíti ki: az igénytelen virág a munkáskörnyezet jellemzője lehet."
(Aradi Nóra: A szocialista képzőművészet jelképei. 253-254. o., Kossuth-Corvina, 1974.)

Flower
"The flower motif is usually a symbol of peace. In another context it may suggest death and man's inhumanity to man. As a manifestation of life or of the passing of life, it represents the exact opposite of the symbols of the anti-humane. It can express hypocrisy as well.
Depending on what type of flower is used, the flower motif can be effective in defining the surroundings it is placed in: the picture of a hardy, common flower may suggest a working class environment"
(Nóra Aradi: A szocialista képzőművészet jelképei, [Symbols in Socialist Fine Art] Budapest: Kossuth - Corvina, 1974, pp. 253-254.).