2001 - THE YEAR OF IMPOSSIBLE - AT ARTPOOL · A LEHETETLEN ÉVE

study exhibition about the Hungarian relevancies of international Fluxus and Concept Art
IMPOSSIBLE REALISMLEHETETLEN REALIZMUS
tanulmányi kiállítás a nemzetközi fluxus és concept art magyar vonatkozásairól

KISMÁNYOKY Károly, SZIJÁRTÓ Kálmán (H) Ellenalakítás, 1971-73
[>>]

A bemutatott fotók rákérdező tevékenységünket követik nyomon.
Mi tartható meg az időről?
Tudunk-e kérdéseket feltenni a természetnek?
Ez a tevékenység, adott időszak által behatárolt - és felhalmozódó, változó ismereteink jellemző megnyilvánulása.
Kísérleteinket úgy alkalmaztuk, mint a jelenidő számunkra egyetlen lehetséges, fotytatható tanulmányozási formáját.
Szándékunk a megértés.
Az erős "jelenlét" érzés, egyben sajátmagunk tudomásulvétele a történés rögzítésében realizálódik. . (Terv, leírás, fotó, film...)
Az elkészült kép (?) nem egyszeri a sokszorosítás lehetősége miatt, de jellemző és megismételhetetlen, mint egy mindenkor egyedülálló folyamat része.
Pillanatrayi állapotának rögzítése pedig, mint attitüd érdekel bennünket.
Nem törekedtünk arra, hogy kizárólagossá tegyünk bizonyos megoldásokat, de azt, mennyire képes mondanivalónkat hordozni, milyen mértékben bízhatunk benne, fontosnak tartottuk.
Kénytelenek voltunk ezért magunk és a természet közé felsorakoztatni kísérleti elemeink sorozatát. Egymásba kapcsolódó formáit.
 Ezek mindegyike egy "erősítő berendezés" szerepét is játszotta, ahol minden elem sokkal hatékonyabbá válik azelőzőhöz mérten.Az általunk "membránnak" nevezett kísérleti eszközsorok segítségével valósult meg az intenzív jelénlét.
Ebben az állapotban megváltozott a jelenségek addigi szokványos értékelési formája is.
Ugyanakkor a jelek tudatos használata segitette a szubjektum és a mű egy történésen belüli közvetlen létezését.
 Így a kölcsönös egymásrahatásban meghatározódó folyamat - (mint mű? ) - alakulása egyben válasz is volt kérdéseinkre. Ugyanakkor megfigyelhetőkké váltak addig rejtett összefüggések is, melyek a membránsor használata előtt, közvetlen formában felismerhetetlenek voltak.
Időnként létrejött egy viszonylag megfogható, körülírható he/yzet, melyben a tervezettől eltérően kellett viselkednünk. Rögzítésének legfőbb, számunkra a iegfontosabb mozzanata - e helyzet, állapot megválioztatására irányuló szándékunk dokumentálása. ("Ellenalakítás")

1971-73
Kismányoky Károly
Szijártó Kálmán