Johann Lothar Schröder: Bevezetés. A performance, valamint más rokon kifejezések és kifejezési formák fogalomtörténeti, történeti és elméleti áttekintése

Jegyzetek

A fordítás alapjául szolgáló szöveg forrása:

Schröder, Johann Lothar,Identitat. Überschreitung / Verwandlung. Happenings, Aktionen und Performances von bildenden Künstlern. Kunstgeschichte: Form und Interesse, Bd. 19, Lit Verlag, Münster, 1990, 1-12.

Életrajz:

Schröder, Johannes Lothar (1953) - német művészettörténész és performance-művész. Az 1968-as kasseli Documentán szerzett élményei hatására kezdett művészettel foglalkozni. 1975-től művészet- és irodalomtörténetet, régészetet, valamint pedagógiát tanult Hamburgban. 1981-ben a Monoposto című, a futuristák sebességábrázolását tárgyaló szakdolgozatával zárta le tanulmányait, 1981 és 1984 között a hamburgi egyetem művészettörténeti szemináriumának tudományos munkatársa volt. 1979 óta folytat kutatásokat a performance-művészettel kapcsolatban. 1987-ben a hamburgi egyetemen doktorált Identität. Überschreitung/Verwandlung. Happenings, Aktionen und Performances von bildenden Künstlern című dolgozatával, amelynek bírálói Klaus Herding és Martin Warnke voltak. (A Lit Verlag kiadásában 1990-ben megjelent disszertációja bevezetésének első két fejezetét közöljük jelen kötetünk bevezetéseként.) 1988-tól szabadúszóként dolgozik mint művészettörténész, kritikus, fotográfus és kiállításszervező, valamint maga is készít performance-okat, installációkat. 1992-ben Blende und Traumzeit címmel mutatta be a performance-kutatás folyamán készített fotóit a Schwäbis Hall-i városi galériában. A kiállítás katalógusában megjelent, azonos című tanulmányát 1995-ben a Performance Indexben is közzétette (1995, 8-12, egy részlete olvasható a Performance Index internetes oldalain: http://thing.at/performance-index), amely egy bázeli fesztivál iratrendező formában megjelentetett katalógusa. 1992-től társkiadója a Amokkoma című, rendszertelenül megjelenő újságnak (első évfolyamát 1999-ben hat füzettel zárták), amelyet a kieli Nonnompress (művészkönyvek és experimentális tipográfiai munkák kiadója) ad ki. A "Journal Oriental"-nak nevezett Amokkoma szellemi forrása a Kelet, amely jóllehet egy, a Nyugathoz elérhető közelségbe került geográfiai hely, mégis "eltűnni látszik, mióta a csodák, a hallucinációk, a nomadizmus és a mágikus közhellyé váltak". 1997-ben Performatrix címmel performance-konferenciát szervezett Hamburgban, amelynek katalógusát Heinrich Lüberrel közösen adták ki, miként a Performance-Index-addendát is, amely lényegében a Performance Indexnek a Performatrix anyagával való kiegészítése. Európa több városában is tanít és tart előadásokat szimpóziumon, valamint színház-, művészet- és kultúratudományi intézményekben. Fontosabb írásai a performance-témában: Marginalität und Erfolg. Artistes enfranchisent, Kunstforum international, Bd. 117, 1992, 117-131; An Airplane Made Out of Humans. An Interview with Paul McCarthy, Amokkoma, Vol. 1., No. 2., Kiel, 1993; Paul McCarthy. Alpträume Alpträume, Kunstforum international, Bd. 129, 1995, 190-203; Science, Heat and Time. Minimalism and Body Art in the Work of Chris Burden, in Chris Burden - Beyond the Limits, kiállítási katalógus, MAK, Bécs, 1996, 193-209; Die Modalitäten des Körpers bei Performances: Eingeschriebene und veräußerlichte Prozesse, in Performatrix, Performance-konferencia, katalógus, Hamburg, 1997. október 3-5., I-XVI.; Letters to and from Hamburg, Performance Research, 2(1), 1997, 31-33; For Earth's Future: Notes on Roi Vaara's Globe Works, BE, Künstlerhaus Bethanien, Berlin, 1998. május, 131-132.