Budapest - Bécs/Vienna – Berlin
telefonkoncert / Concert Over the Phone

Vető-Zuzu: Új zászlók, új szelek.
/ New Flags new Winds


ARTPOOL RÁDIÓ 3 / RADIO ARTPOOL No.3