2000 - A VÉLETLEN ÉVE AZ ARTPOOLBAN
(a véletlen: csak a valamihez képest és a valamin túl lehetséges)

A pénz (b)irodalma


egy darab papír - a Bank jegye - egy információ


Mai pénz központú világunkban sokan elfelejtik, hogy az érték nem azonos a pénzzel. Az anyagi jólét nem jelent lelki jólétet is. Kitűnően illusztrálja ezt D. Korten könyvének (Tőkés társaságok világuralma. Kapu, 1997) egyik ábrája, a pénzhajszolás ördögi köre.

A pénz hajszolása, kördiagram


József Attila tragikus paradoxonai

„A vers papírpénz”, mondta egyszer Fejtő Ferencnek, „s a szenvedés az aranyfedezete”. Majd büszkélkedve, komolykodva, kedvesen hozzátette: „Nekem van fedezetem. Színarany.


A Bank jegye - a papírpénz története.

Angliában 1805 és 1818 között 501 személyt állítottak bíróság elé hamis bankjegy gyártása vagy kiadása miatt, és közülük 207-et fel is akasztottak. A legenda szerint csupán akkor változott a törvény, amikor George Cruikshank brit grafikus elkészítette az első és talán a legnagyobb hatású „művészpénzét” amelyen akasztott emberek voltak, a következő kísérőszöveggel: „Készült a könnyen utánozható bankjegyek kibocsátásának idején, érvényes a halálbüntetés eltörléséig”. Aláírásként a londoni hóhér neve szerepelt. A demonstratív bankjegy állítólag olyan hatással volt az illetékesekre, hogy hamarosan kimondták: nem lehet halállal büntetni a hamis pénz készítőit.


Írásbeliség és nyelvfejlődés

„Az írásrendszer [...] a szimbólum szimbóluma, mint ahogy egy csekk a papírpénzt szimbolizálja, a papírpénz maga pedig az aranyat.”


A pénz

Eljön a papírpénz kora. Csak egy papírdarab, ami azonban a megfelelő helyen nagyobb értékre: aranyra váltható, ugyanakkor

elrejthető, nem látványos, beváltása is feltételekhez köthető. Ez a pénz már nem is ehető, nem is szép, csak azt mondják rá, hogy

aranyra váltható, így értéke megegyezik azzal.


Közgazdaságtan

A papírpénz egy pénzjel, jelöli, hogy mennyi a képviseleti értéke. Ahhoz, hogy egy darab papír pénzjel lehessen (tehát valóságos pénz legyen) szükséges, hogy állam által kibocsátott legyen, az állam területén elfogadási kötelezettséggel.


Elfajzott-e a pénzügyi rendszer?

A pénzről szóló viták mindig többrétegűek voltak, hiszen az egyes pénzügyi technikákkal, így a papírpénz használatával vagy az arany nemzetközi pénzügyi szerepének megszűnésével kapcsolatos félelmek, kritikák mögött gyakran ott rejtőzött a korabeli társadalom kritikája, magának a modernizációnak az elvetése.


Még egyszer az inflációról

Az állami pénzhamisítás legszélsőségesebb, nyílt formája a papírpénz, a kincstárjegy kibocsátása. A papírpénz egyáltalán nem biztos, hogy papírból készül - például II. Rákóczi Ferenc rézgarasa tipikus papírpénz volt. De a papírból készült pénz sem mindig papírpénz - a valódi bankjegy, a bank váltója nem papírpénz, hanem hitelpénz. A papírpénznek az a kellemetlen tulajdonsága, hogy kibocsátása pillanatában rohamléptekkel kezd el inflálódni, és vásárlóerejét igen rövid idő alatt elveszti. Ez a klasszikus infláció.


Százötven éves a komáromi bankó

Hogy az apró papírpénz dolgában uralkodó bajon segítve legyen, sajtót állítottunk fel, mely öt- és tízkrajcáros papírjegyeket bocsátott ki, azokat aztán bizonyos napokon bankjegyekre be lehetett váltani (1849).


A fogyasztás kultúrája és a történelem

A papírpénz - a gazdasági félelmeken túl - az alak nélküli identitás, a forma nélküli ember rémét jelenítette meg.


Az Amerikai Egyesült Államok születése

Anglia Észak-Amerikát nyersanyagtermelő és árufölvevő piacnak tekintette, meg akarta akadályozni, hogy gazdasága a saját lábára álljon. Megtiltották, hogy az Allegheny-hegységtől nyugatra fekvő vidéken letelepedjenek. Vámokkal sújtották az Amerikába irányuló kereskedelmet, s törvénytelennek nyilvánították a papírpénz kibocsátását. Bevezették a bélyegtörvényt, mely minden okmányra, hirdetésre, újságra illetéket vetett ki.


Tudomány- és technikatörténeti érdekességek 1946-1947

Az urán keménysége és könnyű oxidálhatósága kizárja, hogy pénzérméket készítsenek belőle. A hasadóanyagok nemzetközi ellenőrzésére vonatkozó javaslatok azonban elvezethetnek egy nemzetközi papírpénz létrejöttéhez, amelynek hátterében a központilag ellenőrzött urániumfém áll.


Lesz még hossz a tőzsdéken - Recesszió és depresszió

Úgy gondolom, hogy ma a világ pénzügyi, gazdasági vezetőinek könnyebb dolguk van, mint a nagy gazdasági válság idejében, elsősorban azért, akkor aranystandard alapú kötött árfolyamrendszer volt a világban, ma pedig papírpénz rendszer van szabadon lebegő devizaárfolyamokkal.


Bankók helyett online bankok? Nincsen többé sorban állás

Az üzleti életben - ahol akár több millió dollár vándorol egyik cégtől a másikig - a pénz fizikailag már nem is jelenik meg. És ha azt vesszük a hitelkártya - amely Európában is elfogadottá vált - szintén a fém- és papírpénz felváltására szolgál.


Az elektronikus kereskedelem

Ahogy az országoknak egyre több szükségük volt - főleg - az aranyra, úgy csökkentették az érmék nemesfémtartalmát és vele együtt az értékét. Így, de még inkább a papírpénz megjelenésével ez az érték jelképessé vált, ma már a különböző országok különféleképpen szabályozzák nemzeti valutájuk árfolyamát. Megjelent a papírpénznél is könnyebben kezelhető érték, a virtuális pénz.


Az elektronikus kereskedelem jogi kérdései

A papírpénz és a pénzérmék eddigi alakjuk és a bennük elrejtett biztonsági módszerek biztosították, hogy a pénz eredeti, az állam által közvetve kibocsátott, valamint más nemzetek által is elfogadott fizetőeszköz legyen. A digitális pénz esetében az tekinthető hiteles pénznek, amit a kibocsátó bank digitális aláírásával lát el. A digitális aláírás, és a mögötte rejlő algoritmusok biztosítják a digitális pénz eredetiségét, hamisíthatatlanságát.


A pénz nem lehet kétszer elkölthető.

Ez a papírpénz esetében automatikusan teljesül, hiszen fizetéskor a pénzt átadjuk az anyagot, ami hordozza a pénz fizetőképességét. Elektronikus pénz esetében azonban csak átküldünk egy információt, amely az átküldés folyamán folyamatosan másolódik újabb, és újabb médiákra: diszkről memóriába, onnan soros vonalra, onnan telefonvonalra, onnan a másik modemre és így tovább.


A jövő pénztárcái

A fejlődés iránya az olyan kártyák megjelenése, amelyek pénztárcaként funkcionálnak. Ezek feltölthetők lesznek az ATM-automatákból, hogy azután a papírpénz és az érmék helyébe lépve lehessen velük fizetni, egyszerűen letöltve memóriájukból a kiegyenlítendő számlák fedezetét.


Révbíró Tamás: Mesélő bankjegy
Művészpénz, pénz-művek