THREES AND TRINITIES HÁRMASOK ÉS HÁRMASSÁGOK

personalities | art | world | diversity | identity | the possible third
személyiség | művészet | világ | különbözés | azonosság | lehetséges harmadik

So the bars that close me up are my self-identity, and it's perfectly normal if I am against them. I can also see the self-identities of all the other artists, so indirectly. I'm addressing them as well when I say: "To change art requires to first change one's ego, one's identity". (Ben Vautier)

Szóval a rácsok, amelyek bezárnak, ez az én énem, és teljesen normális, hogy ellenük támadok. És látom a többi művész énjét is, ezért közvetve nekik is címzem az üzenetemet: "Az ént, az egót kell megváltoztatni, hogy a művészet megváltozzon." (Ben Vautier)


personalities | art | world | diversity | identity | the possible third
személyiség | művészet | világ | különbözés | azonosság | lehetséges harmadik


main page | 2003 | web-museum | artpool | search
kezdőlap | 2003 | harmadik | köztes | artpool | kereső