political and artistic / politikai és művészi

Art of Politics / Politikai művészet, 1999
GOGOLYÁK, Sándor - Odzaci, Yugoslavia
(next / tovább) - (web)