2004 – A NÉGYES ÉVE – AZ ARTPOOLBAN

... az a terület, ahol most járunk, ... csak funkcionális magyarázatokkal tárható fel
kép bull separator apparátus bull separator program bull separator információ

kép: jelentésteli felület, amelyen a képelemek között mágikus kapcsolat van

Jelentés: a jel célja

Jel: olyan jelenség, amely egy másikat jelöl

Kód: szabályosan rendezett jelrendszer

Univerzum: 1. egy kód kombinációinak összessége;
2. egy kód jelentéseinek összessége

Szimptóma: a saját jelentése okozta jel

Szimbólum: tudatosan vagy tudattalanul egyezményesített jel

Megfejteni (entziffern): egy szimbólum jelentését felmutatni

Imagináció: a képek előállításának és megfejtésének sajátos képessége

Faktum (Sachverhalt): olyan jelenet, amelyben nem maguk a dolgok, hanem a dolgok közötti viszonylatok jelentősek

Mágia: az „ugyanannak örök visszatérése” elvnek megfelelő létforma

Rítus: a mágikus létformának megfelelő magatartás

Képimádás (idolátria): annak a képességnek a hiánya, hogy a kép elemeiből képzeteket olvassunk ki, annak ellenére, hogy a képelemeket képesek vagyunk leolvasni

Képzet (Vorstellung): egy kép konstruktív eleme

Történelem: képzetek lineárisan előrehaladó áttevése fogalmakba

Történelemutániság: fogalmak visszatevése képzetekbe

kép bull separator apparátus bull separator program bull separator információ

apparátus: gondolkodást szimuláló játékszer

Játékszer: a játékot szolgáló tárgy

Szerszám: az emberi szervek munkavégzésre szolgáló szimulációi

Gép: egy emberi szervet tudományos elméletek alapján szimuláló eszköz

Ipari társadalom: olyan társadalom, amelyben az emberek többsége gépeken dolgozik

Fénykép/fotográfia: szórólapszerű kép, amelyet apparátusok állítanak elő és terjesztenek

Technikai kép:apparátusok által előállított kép

Funkcionárius: az az ember, aki az apparátusokkal játszik, és az apparátusok funkciójában cselekszik

kép bull separator apparátus bull separator program bull separator információ

program: világosan elkülönülő (disztinkt) elemekkel való kombinációs játék

Játék: öncélú tevékenység

Automata: olyan apparátus, amely egy véletlenszerűen lejátszódó programnak engedelmeskedik

Fényképész/fotográfus: az az ember, aki azon igyekszik, hogy képbe tegyen át olyan információkat, amelyeket a fényképezőgép programja nem irányzott elő

kép bull separator apparátus bull separator program bull separator információ

információ: elemek valószínűtlen kombinációja

Entrópia: az egyre valószínűbb állapotokra való tendencia

Redundancia: információk ismétlése, azaz: valószínűség

Informálni: 1. elemek valószínűtlen kombinációját hozni létre;
2. ezeket tárgyakba nyomtatni

Tárgy: előttünk álló dolog

Kulturális tárgy: informált tárgy

Munka: az a tevékenység, amely tárgyakat állít elő és informál

Előállítani: egy dolgot átvinni a természetből a kultúrába

Elsődleges és másodlagos szektor: azok a tevékenységi szférák, amelyekben tárgyakat állítanak elő és informálnak

Harmadik szektor: az a tevékenységi szféra, amelyben információkat állítanak elő

Posztindusztriális társadalom: az a társadalom, ahol az emberek többsége a harmadik szektorban dolgozik

Áttenni (übersetzen): egyik kódról a másikra átváltani, azaz: egyik univerzumból átugrani egy másikba

Konceptualizáció: szövegek előállításának és megfejtésének sajátos képessége

Szöveg: írásjelek sora

Szövegimádás (textolátria): annak a képességnek a hiánya, hogy a szöveg írásjeleiből fogalmakat olvassunk ki, annak ellenére, hogy képesek vagyunk ezeket az írásjeleket elolvasni

Fogalom: egy szöveg konstitutív eleme

Emlékezet: információtár

Valóság: az, amibe belebotlunk a halálig vezető utunkon, azaz ami érdekel minket

Értékes: valami, ami olyan, amilyennek lennie kell

kép bull separator apparátus bull separator program bull separator információ
... az a terület, ahol most járunk, ... csak funkcionális magyarázatokkal tárható fel