Vilém Flusser: A fotográfia filozófiája

[Forrás és ©]Fogalmak jegyzéke

Apparátus: gondolkodást szimuláló játékszer

Áttenni (übersetzen): egyik kódról a másikra átváltani, azaz: egyik univerzumból átugrani egy másikba

Automata: olyan apparátus, amely egy véletlenszerűen lejátszódó programnak engedelmeskedik

Előállítani: egy dolgot átvinni a természetből a kultúrába

Elsődleges és másodlagos szektor: azok a tevékenységi szférák, amelyekben tárgyakat állítanak elő és informálnak

Emlékezet: információtár

Entrópia: az egyre valószínűbb állapotokra való tendencia

Értékes: valami, ami olyan, amilyennek lennie kell

Faktum (Sachverhalt): olyan jelenet, amelyben nem maguk a dolgok, hanem a dolgok közötti viszonylatok jelentősek

Fénykép/fotográfia: szórólapszerű kép, amelyet apparátusok állítanak elő és terjesztenek

Fényképész/fotográfus: az az ember, aki azon igyekszik, hogy képbe tegyen át olyan információkat, amelyeket a fényképezőgép programja nem irányzott elő

Fogalom: egy szöveg konstitutív eleme

Funkcionárius: az az ember, aki az apparátusokkal játszik, és az apparátusok funkciójában cselekszik

Gép: egy emberi szervet tudományos elméletek alapján szimuláló eszköz

Harmadik szektor: az a tevékenységi szféra, amelyben információkat állítanak elő

Imagináció: a képek előállításának és megfejtésének sajátos képessége

Információ: elemek valószínűtlen kombinációja

Informálni: 1. elemek valószínűtlen kombinációját hozni létre; 2. ezeket tárgyakba nyomtatni

Ipari társadalom: olyan társadalom, amelyben az emberek többsége gépeken dolgozik

Játék: öncélú tevékenység

Játékszer: a játékot szolgáló tárgy

Jel: olyan jelenség, amely egy másikat jelöl

Jelentés: a jel célja

Kép: jelentésteli felület, amelyen a képelemek között mágikus kapcsolat van

Képimádás (idolátria): annak a képességnek a hiánya, hogy a kép elemeiből képzeteket olvassunk ki, annak ellenére, hogy a képelemeket képesek vagyunk leolvasni

Képzet (Vorstellung): egy kép konstruktív eleme

Kód: szabályosan rendezett jelrendszer

Konceptualizáció: szövegek előállításának és megfejtésének sajátos képessége

Kulturális tárgy: informált tárgy

Mágia: az „ugyanannak örök visszatérése” elvnek megfelelő létforma

Megfejteni (entziffern): egy szimbólum jelentését felmutatni

Munka: az a tevékenység, amely tárgyakat állít elő és informál

Posztindusztriális társadalom: az a társadalom, ahol az emberek többsége a harmadik szektorban dolgozik

Program: világosan elkülönülő (disztinkt) elemekkel való kombinációs játék

Redundancia: információk ismétlése, azaz: valószínűség

Rítus: a mágikus létformának megfelelő magatartás

Szerszám: az emberi szervek munkavégzésre szolgáló szimulációi

Szimbólum: tudatosan vagy tudattalanul egyezményesített jel

Szimptóma: a saját jelentése okozta jel

Szöveg: írásjelek sora

Szövegimádás (textolátria): annak a képességnek a hiánya, hogy a szöveg írásjeleiből fogalmakat olvassunk ki, annak ellenére, hogy képesek vagyunk ezeket az írásjeleket elolvasni

Tárgy: előttünk álló dolog

Technikai kép: apparátusok által előállított kép

Történelem: képzetek lineárisan előrehaladó áttevése fogalmakba

Történelemutániság: fogalmak visszatevése képzetekbe

Univerzum: 1. egy kód kombinációinak összessége; 2. egy kód jelentéseinek összessége

Valóság: az, amibe belebotlunk a halálig vezető utunkon, azaz ami érdekel minket