JÁTÉK, MINDENKÉP(P)EN

THE GAME, BY ALL MEANS

Farkas Rita

A különböző személyekben fellelhető közös tulajdonságok összegzésére többféle tipológiát dolgoztak ki már az időszámítás előtti időktől kezdve. A legtöbb besorolási csoportot a XX. század elején dolgozó pszichológusok teremtették meg.
Ernst Kretschmer - aki az 1900-as évek elején dolgozott - alakította ki azt a besorolási rendszert, amelyben a testalkattípusokat összefüggésbe hozta a lelki megbetegedések típusaival.
Három fő pszichés megbetegedésre való hajlamot állapított meg. A mániákus depressziót, amelyet a magasabb, erősebb testalkatú; a skizofréniát, amelyet a nem túl magas, igen sovány, gyenge csontozatú; és végezetül az epilepsziát az atlétikus, izmos, nem túl magas testalkattal kapcsolta össze. A három közül a skizofréniás és a mániákus depressziósat tartja a külső jegyekben erőteljesebben megjelenő típusnak.

A kérdések a betegségre jellemző pszichés állapot tüneteire vonatkoznak, amelyre válaszként a képek változásai felelnek. Pl.: ha a kérdés, amire ráklikkelünk a skizofrénia jellemzőit tartalmazza, akkor a skizofrénia testalkatjegyeit nagyobb mértékben hordozó képi részlet jelenik meg - a kép megváltozik, a típusjegyek elkeverednek.


Rita Farkas

From the period BC onwards various typologies were created to sum up the characteristics that are shared by individuals. The largest number of types were classified by psychologists in the early 20th century.
Ernst Kretschmer – who was active in the early 1900s – set of a classification system linking body types with the types of mental illnesses.
He defined a proneness to three main psychological illnesses. He linked manic depression with a taller and more heavily built body type; schizophrenia with not too tall, rather thin people with week bones; and epilepsy with athletic, muscular and not too tall types. Out of these three he believed that schizophrenia and manic depression are more strongly manifest in people’s physical appearance.

The questions are related to the symptoms of the psychological state typical of the given illness; the changes in the images provide the answers. E.g. if the question we clock on is about the characteristics of schizophrenia, a detail emphasising the physical features of the schizophrenic type will appear – then the image changes and the features are mixed up.