Zsolt Gyarmati has been collecting subcultural visual motifs for years. He has made stickers, copies, and catalogued them, through which he has recorded the activities of graffiti makers. At the same time, he has not interpreted the collected signs and motifs as an outsider, but as an insider, as he is actively involved in a subcultural life-style himself, that of extreme sports. [...]
Borrowing from the areas of gesture painting, Manga culture, graffiti and graphic design, he has transposed their sign systems, fusing and superimposing them into mutually contradictory layers. [...]
The artwork itself is born in the street, but through a process of transcription it is transformed into a painting, so as to define a vision of subculture in a gallery setting. Therefore, the external image turns into an internal one, and the internal image into an external one – in all the possible senses.
by Zsolt Petrányi at the opening of Zsolt Gyarmati’s exhibition, Műcsarnok/Kunsthalle, Budapest, 2004.

Gyarmati Zsolt sok éve gyűjti a vizuális szubkultúra által gyártott motívumokat. Matricákat készít, másol, katalogizál, graffitisek tevékenységét rögzíti, de maga is extrém sportok művelőjeként egy életforma gyakorlójaként, és nem szemlélőjeként értelemezi ezeket a jeleket és motívumokat. [...]
Jelrendszereinek átirataihoz a gesztusfestészetet, a mangakultúrát, a graffitit, és a grafikai dizájnt kölcsönzi, hogy azokat egymással ellentmondó rétegekben vegyítse és rakja, applikálja egymásra, egymásba. [...]
A mű az utcán születik, de átírva képpé transzformálódik, hogy egy kiállítótermi környezetben a szubkultúra vízióját definiálja. Így válik a külső kép belsővé, a belső kép külsővé – minden értelemben.
Részletek Petrányi Zsolt, Gyarmati Zsolt Subfactor c. kiállításának megnyitószövegéből,
Műcsarnok Menü Pont projekt terme,
2004. 12. 02