exhibition of | Gyarmati | Cohen | Bidner | Bp. Szabó | kiállítása

2005. május 27–június 10.Artpool P60   Youtube logo

27 May–10 June 2005Artpool P60

A négy teljesen különböző indíttatású és kultúrájú művészben az a közös, hogy a hétköznapi használatba átkerült másodlagossá vált művészetet újra bevonják a művészet elsődleges szférájába. Műveik (műveleteik) első pillanatban tipikusan a fogyasztói társadalom attitűdjére emlékeztetnek (lásd. pop art, fluxus, stb.), de azt meghaladva egy új magatartásformát mutatnak: az információs társadalom „funkcionáriusáét”, aki nem azt teszi, amit az „apparátus” megenged, hanem megváltoztatja a programot, miáltal új információt hoz létre (keletkeztet) kép formájában.


exhibition of | Gyarmati | Cohen | Bidner | Bp. Szabó | kiállítása


What’s common in the four artists – who are absolutely different in their motivations and cultural backgrounds – is that they replace art – that has passed into the everyday use and became secondary – into art’s primary sphere. Their artworks (operations) at first sight typically remind us of the consumer society‘s attitude (pop art, fluxus, etc.), but by exceeding it, they demonstrate a new attitude: the one of the “functionary’s” of the informational society, who instead of obeying to the “apparatus”, changes the program, creating this way a new piece of information in the form of an image.