Kecskés Péter (H) PTV celeszte, 2004 | next / tovább