Vilém Flusser

Vilém Flusser magyar nyelvű publikációi:


Az ágy
(Kijárat Kiadó, Budapest, 1996 – a kötet anyagát válogatta és fordította: Sebők Zoltán)


A fotográfia filozófiája

(Tartóshullám – Belvedere – ELTE BTK, 1990)


Az írás. Van-e jövője az írásnak?

(Balassi Kiadó – BAE Tartóshullám – Intermedia, 1997)


A technikai képek univerzuma felé


A technikai képek hegemóniája
Thomas Miessgang interjú Vilém Flusserrel (1991)

A beszélgetés apropója az volt, hogy A történelem vége címmel Flusser tartott egy előadást a bécsi városházán. Az interjú eredetileg a Profil című folyóiratban jelent meg nyomtatásban.
Fordította / Hungarian translation: Sebők Zoltán <>


Vilém Flusser (1920–1991)

Prágai származású „hazátlan” (ez saját jellemzése) filozófus, a nyolcvanas évek egyik legtekintélyesebb médiaszakértője. Filozófiai tanulmányait a prágai egyetemen kezdte, majd 1940-ben Londonba, egy évvel később pedig Brazíliába emigrált. Tevékenyen részt vett a brazíliai filozófiai élet megteremtésében. 1972-ben Olaszországba, később Franciaországba települt.

1961-től rendszeresen publikált brazíliai folyóiratokban, valamint hét kötete is itt jelent meg, de a nyelvi elszigeteltség miatt – akkoriban portugálul írt – európai felfedezése a nyolcvanas évekig váratott magára. Első komoly szakmai sikerét A fotográfia filozófiája (1983) című könyvének német nyelvű publikációja jelentette, majd számos könyvben, cikkben és esszében elemezte azoknak a változásoknak a filozófiai, esztétikai és lélektani következményeit, amelyeket az új médiumok (mindenekelőtt a film, a videó, a számítógép, a hologram, a cyberspace stb.) megjelenése hozott magával. <>


Flusser más lapokon


Vilém Flusser (deutsch)


Vilém Flusser (english)