the dimensionist present

a dimenzionista jelen

N+1/2008

Dimensionist Worldwide Meeting

Dimenzionista világtalálkozó


Artwork by Ronald Sperling

The drawing behind the bamboo remind a fish: the piranha.
I draw a piranha’s mouth with it’s deadly teeth.
I intend to present an ox eaten in the rivers where the piranhas live.

A bambuszon lévő rajz egy halat jelképez: a piranha-t.
A piranha száját ábrázolja, annak halálos fogaival.
Egy, a folyóban a piranhák által megevett ökröt szeretnék bemutatni.

Artwork by Ronald Sperling

Farmers use to sacriface an ox to be able to cross rivers full of piranhas safely with the other oxes and cows.
The ox sacrifaced is named “piranha’s ox” (THE DIMENSIONIST.)

A farmerek fel szoktak áldozni egy ökröt, hogy biztonságban át tudjanak kelni a piranhákkal teli folyókon a többi ökörrel és tehénnel.
A feláldozott ökröt a: „piranhák ökrének” nevezik. (Ő a DIMENZIONISTA.)