AL Aktuális / Alternatív / Artpool Levél

Az Artpool 1983 és 1985 között 11 számot megért művészeti képes „szamizdat” folyóirata,
a korabeli „párhuzamos kultúra” művészeti eseményeinek dokumentumaival

AL 1, AL 2, AL 3, AL 4, AL 5, AL 6,
AL 7, AL 8, AL 9, AL 10, AL 11, [tematikus tartalom]

AL 5, 1983. nyár, 36. o.

Galántai György
VIZUÁLIS CSELEKVÉSMODELL

(általános vázlat)

Cél: közös alkotás létrehozása egyéni felelősség tudatával megvalósított cselekvés által

Helyszín: bármely közösségi helyiség elkülönített része (biztosítani kell a cselekvő személy egyedüllétét)

Vizuális eszközök: papírlap tükörmegjelöléssel, megfelelő számban (számozással), író-rajzoló eszköz(ök), mint a cselekvés eszközei

A cselekvés realizálása:

1. a cselekvő személy (a továbbiakban Cs.Sz.) elolvasva a kiírást, elfoglalja helyét a cselekvés helyszínén

2. a Cs.Sz.-nek tudnia kell, hogy a majd létrejövő kompozícióban az ő cselekvése csak egy bizonyos hányadot jelent, ezért az érvényes cselekvésrealizációja egy vizuális jel (pont, vonal) megrajzolásáig, írásáig terjed, 1 db papírlap felhasználásával

3. a Cs.Sz. átélve a helyzet adta lehetőségeit, teljes felelőssége tudatában - a cselekvés pontossága érdekében - tegye megfontolás tárgyává az alábbiakat:

mit jelentenek számára a cselekvést rögzítő eszközök,
mint a felület

jobb-bal oldala
alsó-felső része
közepe, széle, stb.

a használatos író-rajzoló eszközökkel elvégzendő műveletek lehetőségei, az artikuláció minőségei

4. a Cs.Sz.-nek tudnia kell, ha máshogyan cselekszik, mint ahogyan cselekednie kell (lehetőségei pontos ismeretében), ez súlyos következményekkel jár a kompozíció szempontjából.

Megjegyzés: biztosítani kell a Cs.Sz. közvetlen befolyásolatlanságát, ezért a cselekvés realizálása után az információt tartalmazó papírlapot egy nyílással ellátott dobozba kell helyezni.

A nyersanyag feldolgozása: a vizuális cselekvésrealizációkat egy hozzáértő szakember összemásolja egy kompozícióvá.

A leírt módon elkészített kompozíció olyan közléseket hordoz, amely összességében jellemző létrejöttének körülményeire.

(A leírt módon egyetlen Cs.Sz. is létrehozhat kompozíciót)

Galántai György

Budapest, 1974. június 10.

bemutatva, nem megvalósítottan a STÚDIÓ 74 kiállításon