[english]

A bélyegkiadás állami monopólium. Egy darab függetlenség. Egy darab fennhatóság. Egy darab kizárólagosság.

Egy darab törvény.

Bélyeget csinálni annyi, mint értéket létrehozni.

Bélyeget csinálni annyi, mint értéket helyettesíteni.

A bélyeg nyitás. Nyitás a lényeg megmutatására. A lényegtelen megmutatására. A fantázia tanúbizonysága.

A bélyeg tény. A bélyeg idea. A bélyeg egy kodifikációra utal. A bélyegek újítást jelölnek.

A bélyeg olyan kép, amely nem igényli, hogy képként kezeljék, miközben az államhatalom a „kép” konceptuális kisajátítására tör. A bélyeg ellenállhat e törekvésnek, ha nem állammonopóliumi termék.

Ezért készítettem bélyegeket.

Tóth Gábor | Parabélyeg | web


Megjelent a World Art Post katalógus (Artpool, Budapest, 1982) mellékleteként, a Fészek Galéria-beli kiállításhoz.        <>