english

WEATHER REPORT


IDŐ RIPORT

A CD-ROM Tasnádi József multimédia installációjának a tervét mutatja be, mely 2003-ban kerül a közönség elé Grácban. Felhő- és cseppfelület koordináta-rendszerében várakozunk az esőre - azaz arra, hogy a felület interaktívvá váljék. Felesleges klikkelgetni, nem segít, vagy talán rosszul csinálunk valamit? Végre megjelenik a kilépés ikon, akár nyomban el is hagyhatnánk a terepet. De kíváncsiság is van a világon, s talán éppen ez a művész szándéka, hogy felcsigázzon minket (míg várakozunk, gyorsan átfutjuk a CD-hez mellékelt kis füzetet, és már minden világos: a késleltetés a koncepció része), az esőképződés lassú folyamata a bennünk formálódó kérdést szimbolizálja: mire várunk?. És mire idáig jutunk gondolatban, a menüsor is összeáll a képernyőn, és nekilátunk újraolvasni azt, amit a füzetből már tudunk: az installáció mögött álló ideológiát - a felhő és a web, az eső és a kérdés párhuzamáról, illetve hogy mindez együtt teszi ki az információáramlást és cserét -, a műleírást és a mű felépítését. Hogy amikor a műanyag és elektronikus alkatrészekből felépül majd a helyszínen az interaktív felhő, egy felkészült közönségnek demonstrálja a mozgás érzékelésére kérdéscseppeket hullató szimbolikus és mégis anyagi természetű felhő elképzelését.