találkozó Marcel Duchamp 100. születésnapja alkalmából

Tóth Gábor - Bak Imre [hang] - Kováts Albert

Marcel Duchamp számomra nem dadaista, hanem az első konceptualista művész.

 

Lawrence Weiner 1979-ben azt írja híres téziseiben:

1. A művész a munkát kivitelezheti.

2. A munka elkészíttethető – értsd: mások által.

3. A munkát nem szükséges elkészíteni – azaz elegendő a művészi idea megléte.

Mind a három állapot azonos értékű, és a művész szándékával összhangban van – teszi hozzá.

Marcel Duchamp álláspontja az volt, hogy a művészeti gondolatot mások által elkészített és eredetileg más célra szánt tárgy is hordozhatja. Ez a felismerés számol azzal, hogy a művészet ősidők óta mágikus és rituális tevékenység. A mágikus és konceptuális mozzanatok azonban nem ellentétesek.

Sol LeWitt koncept művészetet leíró programjának első pontja így hangzik:
„A koncept művész inkább misztikus, mint racionalista.”

A koncepciónak, a művészeti ideának mágikus, rituális, misztikus anyagokkal való telítettsége és a másik oldalon a misztikának a személyes művészi szándékkal való hitelesítése különbözteti meg számomra Duchamp művészetét a Duchamp-követők hatalmas táborának tevékenységétől, amelyekben a koncepció silány geggé fonnyad és ahol a misztika csak bágyadt köd, amely el akarja fedni a tehetségtelenséget és a szellemi tunyaságot – tisztelet a mindenkori kivételeknek.

 

Le a sznobizmussal, éljen Marcel Duchamp!

következő előadó: Tóth Gábor