IN THE SPIRIT OF MARCEL DUCHAMP

symposium to commemorate Marcel Duchamp’s 100th birthday (1987)

Department of Aesthetics of the Eötvös University, 11 December 1987

MARCEL DUCHAMP SZIMPOZION

találkozó Marcel Duchamp 100. születésnapja alkalmából.

ELTE Esztétika Tanszék, Budapest, 1987. december 11.

Program: from 2 to 5 pm
videos, slideshow and sound presentation from the peripheries of art
from 5 to 7 pm: concerts on György Galántai’s sound sculptures;
from 7 pm: five minutes lectures by 21 artists and art critics
in the spirit of Marcel Duchamp.

Program: délután 14–17 óráig:
videók, diavetítés és hangbemutató a művészet határterületeiről;
17–19 óráig: koncertek Galántai György hangszobrain;
19 órától: 21 művész és kritikus maximum 5 perces előadása
Marcel Duchamp szellemében.

(organised by / szervezők: Galántai György & György Péter)

videos / videók


Infermentál video-magazin III. & V. (selection / részletek),
Szentjóby Tamás: Kentaur
Erdély Miklós: Lecture in Kalocsa / Kalocsai előadás (1985), videó-dokumentum
Szirtes András: Diary / Napló

slides & sounds / dia és hangbemutató


Ray Johnson’s letters / levelei & mail art sounds / hanganyagok

concerts / koncertek

(on the sound sculptures of György Galántai / Galántai György hangszobraira)

concert by Tibor Szemző: piece for “Directed Chance”, performed by the author –
Szemző Tibor: az „Irányított véletlen” című szoborra komponált – kettős szimultán tér-idejű darab, előadja a szerző

concert by András Wilheim & Zoltán Rácz on five sculptures
(Acoustic Chair, Oriented Half-Wheel, The Step Root’s Motor , Memory Mill, Directed Chance)
Wilheim András & Rácz Zoltán: hang-diskurzus öt kiválasztott szoborra (szobrok: Akusztikus szék – Tájolt félkerék – Lépésgyökerek motorja – Emlékmalom – Irányított véletlen)

concert by István Márta: Multimedia sound improvisation on two sculptures and a video (the sculptures: The Step Root’s Motor, Step-Sandwich Longing for the Future)
Márta István: multimédia hangimprovizáció két szoborra és egy videóra (szobrok: a Lépésgyökerek motorja és a Jövővágyas lépésszendvics)

five minutes lectures / maximum 5 perces előadások

IN THE SPIRIT OF MARCEL DUCHAMP

Exhibition to commemorate  Marcel  Duchamp’s 100th birthday


participants of the exhibition / a kiállítás résztvevői


other exhibitions / további kiállítások

Utcagaléria, Szombathely, 1987. november 1–30.
IN THE SPIRIT OF M.D.” 176 résztvevővel.

Liget Galéria, Budapest, 1987. december 13–16.
RAY JOHNSON ÖTÖDIK LEVELE, 176 résztvevővel.
Ajánlással Ray Johnson hatvanadik és Marcel Duchamp századik születésnapjára.

2011-ben a hangfelvételeket újra­hasznosította az Első Pesti Egyetemi Rádió