találkozó Marcel Duchamp 100. születésnapja alkalmából

Tábor Ádám [hang] - György Péter

Dr. Czeizel Endre vagyok, ennek megfelelően nem saját előadást tartok, hanem annak a Szentjóby Tamásnak a levelét[*] kívánom fölolvasni, aki az 1960-as években talán a legkomolyabban vette Duchamp örökségét.

 

„helló, vén fika” – nem nekem szól a levél...

 

„helló, vén fika,

 

itt a nyár, a galériák bezártak, te meg alszol. bazmeg.

így nem lehet! újíts!

akkor őszre, bazmeg, de rendesen, ez azt jelenti, hogy nyáron már kézben a téma. ne kelljen könyörögni, könyörgöm. oké.

más.

hónapok óta meg akarom írni:

veres juli szervezzen kollektívát maga köré, szakértőket, humoristákat, papokat, (művészeket semmiképp!) és fordítsák le azt a duchamp-könyvet, amit küldtem nektek, de basztátok megköszönni. ez a könyv valószínűleg az alapkönyv, mért röstellenéd? lektorálni ezerszer! aztán kiadni. kispéldányszám, művészet, kultúra, körner stb. adhatják a forró támogatásukat mindenfelé. nem járható? szerintem, ha más nincs, még ez is lehet egy életterv. do it!

de legalább szamizdatba! fuck it, gyönyörű szamizdat. ez igen! érthető. szabadság!

más. sok minden történt. és még több fog történni. mit részletezzem. jól vagyok, biztos vagyok a dolgomban, erős vagyok. ami a dolog tárgyi részét illeti: a kamerádnak írt levelem kópiáját mégsem adom itt közkézre. inkább gyors közlés:

a korábban említett lépés:

darwin.

nietzsche: „isten halott”

duchamp-brecht-stb: make a chair.

a dadaisták kimentek a múzeumból - én bemegyek, - miért? mert a múzeum a kor székháza.

a mítosz, amiben élünk, ma a templom helyett a múzeumban van. (vallás - tudomány - vallás - tudomány - művészet (munka - szórakozás - pihenés) stb.

a mítosz: a fejlődésmítosz, az ember eredete, evolúció (r).

követsz? figyelj.

a múzeum a mítosz legpontosabb ábrázolása. tiszta mítosz, esetlegesség híján.

a mítoszból kilépni: megváltoztatni a mítosz korlátait - : letörni, áttörni, leszűkíteni, kitágítani.

én bemegyek a múzeumba, s a farkassal verem agyon a farkast. (toldy mítosz)

az emberrel az embert.

az angyallal a gorillát.

figyelj.

született a nagy hordák egymásratörésének idején, vértesszőlőstől 30 km-re. neveltetése a kor követelményének megfelelően történt mindaddig, amíg ki nem fejlődtek ún. szabad-akarat-kezdeményei. ettől az időtől kezdve a törzsi élet egyre nagyobb komplikációkkal járt. először a család lökte ki magából, majd az edukációs központ. munkahelyéről is eltávolították. később a törzs kiutasította védelméből. (egy másik törzs fogadta be, az amelyből apai ágon származott. a befogadás tisztán formális, jogi. a törzsi szokásokkal ott sem fér meg, komplikációk.) 33 éves korában ajánlatot tesz: kilép a spirituális kötelékekből, akár erőszakkal. (spirituális erőszak - blaszfémia, káromlás, irónia, félreértés, rágalmazás, gúny, megbotránkoztatás, művészet, rock stb.) az egyházbul, ugye.

újabb ajánlat: kilép a fajból.

kilép a fajból.

mutáns. felé

a mutánsra mutató intermediális lény. kentaur.

elektroenkefalográf-glóriával a fején, a természettudományi múzeumban, a szabad akaratra koncentrálva az oszcillográf vakfordításra alkalmas hullámvonala, a mítosztanulmányozó emberi fajhoz tartozó lények számára egy projekt, ami elérhető számukra is:

a vakfordítás, ami a szabad akarat érdekfelismerésén alapszik, a mutáns-projektben önmaga mitikus meghaladásának lehetőségét látja meg, azt szabadon értelmezi, és ez a szabadon értelmezett vakfordító-aktivitás önmaga részéről nem lesz más, mint épp a mutáns-kentaur selbstdarstellung aktivitása:

a szabad akarat (amely a nem-művészetet művészetté, s a művészetté tett nem művészetet nem művészetté mint művészetté tette duchamp és george brecht esetében, s amely szabad akarat az istent halottá nyilvánította, aminek következtében isten valóban elhunyt az emberi szellemben / mítoszban, s amely szabad akarat korábban már kiemelte az emberi fajt, sőt az egész természetet isten teremtő akaratából, s egy meg nem nevezett káoszba vagy örökkévalóságba helyezte vissza, mondván, hogy az ember a majomtól származik, és így tovább stb. stb.) - ez a szabad akarat mára teljes öntudatot nyert azáltal, hogy így lett kimondva: a szabad akarat a szabad akaratból származik, s lőn.

a predesztináció kérdése megszűnik azáltal, hogy kitöröljük, mint voluntaristák.

a teremtés kérdése új formát nyer azáltal, hogy kijelentjük, hogy minden a mi teremtményünk, a teremtményeink teremtményei is. stb..

a pszichedelikus voluntarista létminimumsztandard-projekt az alapszükségletként meghatározott elérése érdekében nem a társadalmi vagy egyéni valóságot (belső) változtatja meg, hanem mindent egyszerre. tevékenysége nem fragmentális, nem állítja, hogy ez vagy amaz az elsőrendű, nem analizál okok után kutatva, nem számol a múlttal stb., hanem, mindent elölről kezd, ott ahol tart, ott: kezd. ez a mutáns.

fuck it. - tudod, beke lászló, hogy ez nem történt még meg, s tudod, hogy ez az, amire várunk. ez nem egy fajelmélet, ami a legócskább materializmus volt, hanem ez épp a fordítottja. mindannyian képesek vagyunk a mutációra, mert a szabad akarat a szabadság maga, s a szabadság mindenki számára elérhető, hiszen ez a szabadság lényege. a szabadság olyannyira szabadság, hogy elzárhatatlan. azok, akik mégsem látják meg, azok egy más mítosz szabadság-tudatában élnek, abban a mítoszban, ahol a szabadság definíciója például a szükségszerűség elvébe ágyazott, azaz egy isten-okú világ, teleologikus, hierarchikus szabadságkoncepciójában élnek.

a szabad akarat az egyetlen realitás. minden egyéb maya, médium, közvetítő, fátyol, illúzió, álom. a szabad akarat öntudatának fokozása révén, a realitás kiterjed a szabadság birodalmává lenni. a szabad akarat egy zárt lánc: öntudata által teremtődik és gerjed és teremt. emléxel az ős-egyiptomi mítosz világkeletkezés-történetének első mondatára: „kinyitotta szemét, és lőn világosság”.

tudták ezt, de (nem éltek vele?)

akkor előre, be a múzeumba, a piramisba, irány a jövő, a szabad akarat, a mutáns, az angyal.

a kételkedőknek egy egyszerű példa: leonardo da vinci, a mentőöv feltalálója, festett egy projektet, egy mutánst, egy kentaurt: mona lisát. légy mona lisa! a múzeumi ősember-periódustábla mellett, elektromos glóriával nem teszek mást, mint realizálom önmagam projektjét abból a célból, hogy kétségbevonhatatlanná tegyem önmagam, azt, akivé váltam, abból a célból, hogy a boldogságot, amelyet a mutánsságom szabad akaratával teremtettem önmagamban, egy ajánlatként, - szabad akarattal értelmezhető, vakfordításra alkalmas - ajánlatként az emberi lények számára bemutassam, mint egy variációt az emberi nemre. tükör, ha akarod, amely alkalmas arra, hogy belépillantva olyannak lásd magad, amilyennek akarod, mert a tükör te vagy magad. ha akarod.

laci. tedd le a levelem, hunyd be a szemed. nincs semmi egyéb, mint akarat.

ha akarod.

s itt kezdődik a teremtés.

fuck it... itt tartunk.

angyalom.

s tudd meg, hogy nincs itt semmi hiba. a nyöszörgéstek, hogy nem viháncoltam mint föstőművész vagy mint íróművész, most himnuszba kell hogy váltson.

de átok sem árt: - nem találok utat a múzeumba. rohadt kis ősemberek.

 

na, majd azért teszünk egy-két dolgot. elsöpörni az untgátu, ócska mitológiát!

következő előadó: Szkárosi Endre