AL 5, 1983 nyár, 6. o.

english

Mi az avantgardizmus?

Avantgardista tettnek minősíthető-e, hogy Erdély Miklós, Jovánovics György és Major János közösen kiállítottak egy kabátot?

Az avantgarde szó élcsapatot jelent.

Az avantgardisták olyan művészek, akik nem elégednek meg a kitaposott úttal, az ismert esztétikai törvények alkalmazásával, hanem az esztétikum új lehetőségeinek feltárására, új esztétikai kategóriák létrehozására törekednek.

Az avantgardizmus nagy klasszikusainak művészete (pl.: Picasso, Mondrian, Le Corbusier művészete) ma már világszerte elismert, - az avantgardizmus diadalmaskodott az előítéleteken, egyre szélesebb tömegeket hódít meg.

Ennek ellenére az avantgardizmus helyzete most mégis problematikusnak látszik, s a főprobléma magából az avantgardizmus lényegéből, alapvető kritériumából, a szüntelenül az újra irányuló törekvésből következik.

Ugyanis az avantgardista művész önmagát és a többi avantgardistát kényszerül korlátozni minden egyes új mű létrehozásával, ugyanolyat, vagy lényegében hasonlót többé egyikük sem csinálhat.

Ilymódon az avantgardizmus, mely a tabuk ledöntésével a szabadság művészetének indult, minden egyes új művel új tilalomfát állít magának.

E kabátban melyet közösen állítottunk ki, kísérletet látok az avantgardizmus felszabadítására.

E mű már nem tartalmaz semmiféle új motívumot.

Ruhadarabot kiállítani nem új. Claes Oldenburg állított ki nadrágot 1962-ben.

Nem új, hogy három művész közösen vállal egy alkotást. Közismert példa erre a Kukrinyikszi-együttes.

Nem új, hogy műtárgyat, az általa felvetett problémát értelmező szöveg kíséretében állítanak ki. Ez a koncept-art fő jellemzője (Joseph Kosuth).

És az sem baj, mert az se új, hogy nincsen benne semmi új.