The Poipoidrom | Le Poïpoïdrome | Das Poipoidrom | A Poipoidrom

Bevezető az 1998-as Poipoidrom rekonstrukcióhoz

A néhány évvel ezelőtt elhunyt Robert Filliou, fluxus művész számtalan apró ötlete, "objektje" és "event"-je (azaz miniatűr akciója) mellett néhány nagylélegzetű terven is dolgozott. Könyvet írt Tanítás és tanulás mint előadóművészet címmel. "Újragondolta" a világegyetem történetét, háromfajta értékelést alkalmazva az eseményekre: "jól", "rosszul", és "egyáltalán nem létrehozva" (mely három minősítés egy magasabb szinten ismét "jól"-t jelent. A Poipoidrom ugyancsak a világot modellezi - egyszerű, archaikus és humoros formában. A név az afrikai dogonok köszönési formulája, akik - mint köztudott - rendkívül magas civilizációt tudhatnak magukénak, a Poipoidrom pedig egyfajta épület a kreativitás számára (eredeti állapotában fából, zsinegekből, palackokból, tojásokból összeállítva, de akár hatalmas épületkomplexummá is fejleszthető).

A Poipoidrom prototípusát Robert Filliou és Joachim Pfeufer 1976-ban készítette el a budapesti Fiatal Művészek Klubja számára. Rekonstrukciójára a 20. század végén nemcsak történeti és kegyeleti okokból kerül sor, hanem azért is, mert a nemzetközi installációs művészet egyik kiemelkedő műve, szellemisége pedig ma is aktuális.

Beke László


Beke László: Előszó a kiadványhoz

Robert Filliou (1926-1987) életrajz / Bibliography

1998 | Poipoidrom projekt | Artpool | kereső