The Poipoidrom | Le Poïpoïdrome | Das Poipoidrom | A Poipoidrom

Poipoi

Az Artpool évekkel ezelőtt elhatározta, hogy rekonstruálja Robert Filliou francia Fluxus-művész és "építésztársa", Joachim Pfeufer Poipoidrom-ját, mely 1976. szeptember 7-17. között a budapesti Fiatal Művészek Klubjában valósult meg, és a rekonstrukció alkalmából megjelenteti azt az interjút, melyet Beke László az alkotókkal készített. A rekonstrukcióra és a publikációra most kerül sor.

Mi a Poipoidrom?

A gondolat 1963-ban keletkezett, a Poipoidrom 00 prototípusa 1975-ben. A név az afrikai dogonok köszöntés- és beszélgetésmódjának "kulcsszava", akárcsak nálunk a "Hogy vagy?", helyesebben a kérdésre adott válasz. A poipoi kommunikációs kapocs, egyszersmind filozófia. Filliou Rimbaud mássalhangzóit adta érte cserébe. A Poipoidrom az "állandó alkotás" színtere. Budapesten az 1. számú, reális téridejű Poipoidrom valósult meg, amelyet több másik követett (No 2 Nantes, 1977, No 3 Reykjavik, 1978, a második 00 prototípus, Pompidou Központ, Párizs, 1978). A Fiatal Művészek Klubjában felépült egy rendkívül egyszerű lécszerkezet, mely különböző tereket határozott meg és amelyre különböző tárgyak (különösen egy tojás), fényképek és feliratok voltak felerősítve. Amennyire vissza tudok emlékezni, a megnyitón megjelent érdeklődők, művészek és nem művészek, meglehetős figyelemmel és lelkesedéssel próbálták beleélni magukat a számukra váratlanul feltárulkozó kreativitási térbe.

A kiállítás után fennmaradt "relikviákat" letétbe helyeztük a Szépművészeti Múzeumban, ahol egy ízben csaknem a hulladék sorsára jutott; szerencsére azonban mégis megmaradt belőle annyi, hogy az 1998-as rekonstrukciót el tudtuk belőle végezni.

A megnyitó után készült az a beszélgetés, mely kiadványunkban ("Poi Poi", Artpool - Műcsarnok, Budapest, 1998) szerepel. A nyelvi problémák és a beszélgetők fegyelmezetlensége nem emelik az interjú irodalmi színvonalát, az elhangzottak dokumentumértékéhez azonban - különösen Filliou halála óta - nem fér kétség. Az interjútechnikai hibákat kiküszöbölendő, mindkét nyelvi verziót erősen megszerkesztve adjuk közre.

Az átírásban, fordításban és szerkesztésben közreműködő Sabine Fazekasnak, Klimó Ágnesnak és Bálint Annának ezúton mondunk köszönetet. Külön köszönet illeti támogatásáért a Szépművészeti Múzeumot (név szerint Tóth Ferencet) és a Magyarországi Francia Intézetet (és igazgatóját, Jean-Luc Soulé urat).

Budapest, 1998. március 4.


Beke László: Bevezető az 1998-as a Poipoidrom rekonstrukcióhoz

Robert Filliou (1926-1987) életrajz / Bibliography

1998 | Poipoidrom projekt | Artpool | kereső