Hamvas Béla - Kemény Katalin:
Forradalom a művészetben *

   

Tartalom


Ajánlás. Fülep Lajosnak
[A SZERZŐK]

  Ferenczy Károly önarcképe [Hamvas Béla]
Az igazságkeresés [Hamvas Béla]
Ferenczy önarcképének értelme [Hamvas Béla]
A lelki szegény [Hamvas Béla]
Gulácsy Lajos [Kemény Katalin]
Franciák és prerafaeliták [Kemény Katalin]
Csontváry Tivadar [Kemény Katalin]
A Panaszfal [Kemény Katalin]
  A „Ma” [Hamvas Béla]
Irodalom és zene 1920-1940 [Hamvas Béla]
Derkovits Gyula [Hamvas Béla]
Európai diagnózis [Hamvas Béla]
A kor arcvonala [Hamvas Béla]
Festészet [Hamvas Béla]
Nem festészetettörténet [Hamvas Béla]
Nostalgie réciproque [Hamvas Béla]
A modern művészet alapaxiómája [Hamvas Béla]
A modern művészet egzisztenciális problémája [Hamvas Béla]
A kép jelentése [Kemény Katalin]
A csak-ember művész [Kemény Katalin]
A pont [Kemény Katalin]
A kép valósága [Kemény Katalin]
A szem [Kemény Katalin]
Keleti és európai művészet [Kemény Katalin]
Festészet és zene [Kemény Katalin]
A közösség képe a mítosz [Kemény Katalin]
Arany és Csontváry [Kemény Katalin]
A Cedrus [Kemény Katalin]
A szentendrei festő [Kemény Katalin]
Az Özönvíz és a Bárány [Kemény Katalin]
Az alászállás [Kemény Katalin]
A bohóc legyőzése [Kemény Katalin]
Ezüst égben alvó lélekmadarak [Kemény Katalin]
A gyűrű [Kemény Katalin]
A fekete angyal [Kemény Katalin]
Az Arlequin [Kemény Katalin]
  Teoria nélkül [Hamvas Béla]
A minitatűrfestő [Kemény Katalin]
A kérdés [Kemény Katalin]
Hatalom és bölcsesség [Kemény Katalin]
Az aktuális helyzet [Kemény Katalin]
A felelet [Kemény Katalin]
A kukoricaistennő [Kemény Katalin]
A kagyló mélyén ébredő gyöngyszem [Kemény Katalin]
A csurunga [Kemény Katalin]
A Lilaruhás nő [Kemény Katalin]
A színek lila játéka megfehéredik [Kemény Katalin]
Az ősasszony [Kemény Katalin]
Boldogasszony [Kemény Katalin]
    Mit jelent szürrealizálni? [Hamvas Béla - Kemény Katalin]
  Színkabbala [Hamvas Béla]
Plaisir des yeux [Hamvas Béla]
A csendesség szobrai [Kemény Katalin]
    Az absztrakció [Hamvas Béla - Kemény Katalin]
  Az ornamentika értelme [Hamvas Béla]
Festészet és írás [Hamvas Béla]
Paradoxonok [Hamvas Béla]
A delfin [Kemény Katalin]
  Martyn Ferenc [Hamvas Béla]
A festőiség diadala [Hamvas Béla]
Vízió és geometria [Hamvas Béla]
A yantra [Hamvas Béla]
Martyn plasztikája [Hamvas Béla]
Lossonczy Tamás [Hamvas Béla]
Jelek [Hamvas Béla]
A tíz tábla [Hamvas Béla]
A körök [Hamvas Béla]
Káprázat [Hamvas Béla]
Az absztrakt művészet első és utolsó szava [Hamvas Béla]

Epilógus [Kemény Katalin]


* Az on-line verzió az alábbi kiadás alapján készült:
Hamvas Béla -Kemény Katalin: Forradalom a művészetben, Pannónia Könyvek, Pécs, 1989.


Galántai György jegyzete: Az Artpool a 2003-as évben a hármas számmal összefüggő kifejezések jelentésterületeivel foglalkozott, kiindulva három szóból: hármas – hármasság – harmadik. A harmadik – amely a kettőt meghaladja - a “harmadik típusú” dolog, vagy: a harmadik típusú hely archetípusa, egy kulturális magántér (Vécsey utca 3. III. 8.) Perigalla Pál (a harmadik típusú ember) lakása, ahol Hamvas Bélával és Kemény Katalinnal is lehetett találkozni. “Ezen a helyen a hatvanas években mindenki megfordult aki a magyar szellemi életben számított.”


idézet Kemény Katalin Epilógus c. írásából

[…] A művészt, aki adottságánál fogva az emberi szabadság megtestesítője, szabadságában sem közösségi, sem individuális önkény nem korlátozhatja, annál kevésbé, mivel ő az emberi szabadság felelős viselője. Ebből viszont már eleve következik, hogy a hiteles mű nem tárgy (műtárgy), hanem a másik embert megszólító élő valóság. […]

lásd még:
Kemény Katalin - "Tízezer bőrű lélek" - Kérdező: Ambrus Lajos
Dúl Antal - Tények és értelmezések - Kérdező: Ambrus Lajos
KÁPRÁZATOK KÁOSZÁBAN - lírai portré Kemény Katalinról


2003 | Hamvas Béla | on line publikációk | artpool | kereső