Hamvas Béla dokumentum 2010

Hamvas Béla: Eksztázis és Hamvas Béla-Kemény Katalin: Forradalom a művészetben c. írásokat az alábbi levélváltás nyomán töröltük oldalainkról.


From: Danyi Zoltán
Date: 2010. április 29. 8:37:37 CEST
To: artpool
Subject: hamvas bela jogdijak

Tisztelt Artpool.hu Szerkesztők!
Az Önök honlapján Hamvas Béla több műve is elérhető és letölthető. Ezek a művek jogkötelesek, így közzétételük csak a jogutód beleegyezésével valósítható meg. Kérjük a jogdíjak rendezése ügyében azonnali hatállyal jelentkezzenek, vagy a jogköteles szövegeket szíveskedjenek azonnal törölni a honlapjukról.

Hamvas Béla kéziratban maradt műveinek feldolgozása folyamatban van. Ez hosszú és komoly munkát jelent, amelyet többek közt a művekért járó jogdíjból tud fedezni a Medio Kiadó. Ezért mindazok a fórumok, amelyek a jogdíjat megkerülve közlik Hamvas Béla műveit, közvetett módon gátolják a hagyaték további köteteinek megjelenését.

A megértésükre számítva arra kérjük Önöket, hogy mielőbb kezdjék meg velünk az egyeztetést a jogdíjak rendezése ügyében. Ellenkező esetben a művek közzétételéhez nem áll módunkban hozzájárulást adni.

Üdvözlettel,
Dr. Danyi Zoltán
Medio Kiadó


From: Artpool Art Research Center
Date: 2010. április 29. 15:33:54 CEST
To: Danyi Zoltán
Subject: Re: hamvas bela jogdijak

Tisztelt Danyi Zoltán!

Köszönjük megkeresését. Nagyon örülünk, hogy folyamatban van a Hamvas Béla művek feldolgozása.
2003-ban, amikor Kemény Katalinnal az általunk közzétett Hamvas Béla - Kemény Katalin: Forradalom a művészetben c. könyvhöz engedélyét kértük, úgy tűnt, hogy Dúl Antal gondozásában hamarosan egy Hamvas összkiadás is napvilágot lát.
Levele nyomán tájékozódtunk a Hamvasbela.hu oldalon és örömmel látjuk, hogy szépen haladnak az életmű közzétételével, amihez ezúttal is gratulálunk és további eredményes munkát kívánunk.

Az Artpool weblapjain jelenleg elérhető „Eksztázis” esszét - mivel az Önök weblapján is megjelent, a mi weblapunkról természetesen azonnal levesszük (pár nap türelmet kérünk a technikai megvalósításra).
Úgy tűnik azonban, a „Forradalom a művészetben” kötet, ami már régóta nem kapható kereskedelmi forgalomban, még nem jelent meg és nem is érhető el Önöknél.
Tervezik a közeljövőben újra kiadni?

Az Önökéhez hasonlóan, a mi célunk is az, hogy - többek között - Hamvas művei is hozzáférhetőek legyenek és minél többen épülhessenek belőlük.
Ahogy a rendszerváltás előtt se gondoltuk, hogy a Hamvas művek írógéppel való sokszorosítása illegális tevékenység lenne - hanem úgy véltük kulturális missziót teljesítünk -, ugyanúgy ma is elsődlegesnek tartjuk, hogy a nagy szellemek termékei a később született generációk számára is hozzáférhetőek legyenek, különösen, ha ismeretük (szerintünk) szervesen hozzátartozik kultúrtörténetünk egy darabjának a megértéséhez.

Az Artpool alapvetően az 1960-as évek végétől kezdődő időszak új művészeti törekvéseivel foglalkozik. Weblapjainkon főleg erre az időszakra vonatkozó dokumentumok találhatók. Megértésükhöz viszont - a később született generációknak - nemegyszer szükségük lenne alapvető, a korábbi időszakokra vonatkozó, de sajnos (már) nem hozzáférhető írások ismeretére.
Egy ilyen kiadvány a „Forradalom a művészetben” is, ezért is tartottuk fontosnak, még évekkel ezelőtt, hogy internetes közzétételével segítsük a hozzáférhetőségét. Akkor Kemény Katalin nem zárkózott el kérésünktől.
A szövegközléskor - ahogy az feltehetően Önök által is megítélhető - igyekeztünk a lehető legnagyobb gondossággal eljárni, így az általunk már digitalizált szöveg egy újrakiadást nagyban megkönnyíthet.

Nem gondoljuk, hogy feltétlenül az Artpool honlapjáról kellene ezt a művet elérni, de nagyon szeretnénk, ha valahol továbbra is elérhető lenne.

Örülnénk, ha lenne valamilyen megoldási javaslatuk.

Köszönettel:

Klaniczay Júlia


From: Danyi Zoltán
Date: 2010. április 29. 23:30:16 CEST
To: Artpool Art Research Center
Subject: Re: hamvas bela jogdijak

Tisztelt Klaniczay Júlia!

Egyetértek Önnel, hogy a fontos műveknek olvashatóknak kell lenniük. A kérdéses mű (Forradalom a művészetben) az életműsorozatban még valóban nem jelent meg, várhatóan 1-2 éven belül kerül erre sor, más művészeti tárgyú írásokkal egy kötetben. A mű korábbi kiadása azonban minden egyetemi és megyei könyvtárban, valamint a legtöbb városi könyvtárban hozzáférhető. Az Önök szövegközlése, legjobb szándékuk ellenére is, ma már jogtalan, és így felelősségre vonható.

Sajnos nem látunk más megoldást, mint a következőt:

1. Az összes Hamvas Béla-művet szíveskedjenek a jelzett 2 napon belül eltávolítani a honlapjukról.

2. Amennyiben szeretnének Hamvas Bélától bármilyen művet, vagy annak részletét ezek után közzétenni oldalaikon, ehhez a jelenlegi jogörököstől írásban kell engedélyt kérniük. Kemény Katalin halála óta a jogok engedélyezése Dúl Antal hatásköre. A jogdíjak megfizetését illetően is tőle kell kérniük méltányossági engedményt.

Kérelmüket az alábbi címre szíveskedjenek eljuttatni:
Medio Kiadó, Dúl Antal részére, 1126 Bp., Vöröskő utca 21.

Köszönöm megértésüket.

Üdvözlettel,
Dr. Danyi Zoltán, Medio Kiadó


From: Artpool Art Research Center
Date: 2010. május 4. 17:23:08 CEST
To: Danyi Zoltán
Subject: Re: hamvas bela jogdijak

Tisztelt Danyi Zoltán!

Köszönöm válaszát.
A Forradalom a művészetben további közlése érdekében felveszem a kacsolatot Dúl Antallal az Ön által megadott elérhetőségen, remélve, hogy sikerül kölcsönösen elfogadható megoldást találnunk.

Üdvözlettel:
Klaniczay Júlia


From: Danyi Zoltán
Date: 2010. május 4. 18:02:34 CEST
To: Artpool Art Research Center
Subject: Re: hamvas bela jogdijak

Tisztelt Klaniczay Júlia!

Hamvas Béla könyve még mindig elérhető a honlapjukon.
Ismételten arra kérem, hogy haladétalanul távolítsák el!

A továbbiakat illetően várjuk levelét.

Üdvözlettel,
Dr. Danyi Zoltán,
Medio Kiadói Kft.


From: Artpool Art Research Center
Date: 2010. május 4. 18:11:14 CEST
To: Danyi Zoltán
Subject: Re: hamvas bela jogdijak

Tisztelt Danyi Zoltán!

Amennyiben jól értettem eddigi emailjeit, az ügyben Dúl Antal az illetékes személy.
A közlés lehetőségét vele fogjuk rendezni.

Üdvözlettel,
Klaniczay Júlia


From: Danyi Zoltán
Date: 2010. május 4. 18:29:29 CEST
To: Artpool Art Research Center
Subject: Re: hamvas bela jogdijak

Drága Asszonyom!

Nem jól értette. És mélyen elszomorít az értetlensége!
Hogyan mondjam el Önnek, hogy amit művelnek, az LOPÁS?

Dúl Antal megbízásából írtam Önöknek. Próbáltam megnyerni Önnek az ő jó szándékát.
Ennek azonban sajnos vége, és attól tartok, ezek után nem fogjuk Önnek engedélyezni a szöveg közlését.

Nagyon sajnálom, hogy ennyire nehéz felfognia, hogy Hamvas Béla művei nem képeznek szabad „prédát”, akivel bárki bármilyen módon szabadon bánhat. A szerzői jogról Önnek, mint művészethez közel álló személynek, illene tudnia.

Ha nem távolítja el AZONNALI hatállyal az anyagot a holnapról, a következő levelet már az ügyvédünktól fogja kapni.
Remélem, ez nem áll egyikünk érdekében sem.

Tiszletettel:
Dr. Danyi Zoltán -- Medio Kiadó


From: Artpool Art Research Center
Date: 2010. május 5. 17:20:06 CEST
To: Danyi Zoltán
Subject: Re: hamvas bela jogdijak

Drága Uram!

Sajnos, nagyon is értettem, amit írt, csak reméltem, hogy tévedek.
Most viszont kibújt a szög a zsákból, egy percig sem a jogdíjak rendezéséről volt szó - amit mi, adott esetben, vállaltunk is volna!

Borzasztóan sajnáljuk, hogy Hamvas Bélának és Kemény Katalinnak - akik életükben hálásak voltak azért, hogy műveiket a rendszer cenzúráját nem tűrve, tisztelőik személyes rizikót és áldozatos munkát vállalva újra és újra gépelték és terjesztették, felolvasó esteket tartottak - haláluk után azt kell megérniük, hogy életművüket "jogutódaik" kisajátítják, évekig karanténbe zárják, megélhetésük és saját önfényezésük eszközeként használják.

Eljárásukat, mely az Artpool, az információ hozzáférhetőségét nagyon fontosnak tartó elveivel össze nem egyzetethető, és Hamvas szellemiségéhez méltatlan, természetesen mélységesen elítéljük.

Sajnáljuk, hogy a szerzői jogra vonatkozó törvények - melyeket kénytelenek vagyunk betartani - pillanatnyilag lehetővé teszik, hogy Önök Hamvas Béla műveinek hozzáférhetőségét kényük-kedvük szerint korlátozzák.

Klaniczay Júlia

Galántai György jegyzete: Ami legjobban meglepett és megdöbbentett, az Kemény Katalin írásának (Epilógus) aktualitása: („… emberi történetünk nem egyéb, mint szabadságszomjunk és rabságösztönünk hullámverése - s benne magától érthetődően a rabtartó hatalom és a rabszolgahajlam közös kategóriába tartozik.”) […]

Éppen most találtam egy másik hasonló esetet: „Weöres Sándor műveit is levetették a netről. (2005.08.30.) József Attila verseit tavasszal vetette le a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) oldalairól az örökös, Weöres Sándor tucatnyi művét pedig két hete távolíttatta el egy ügyvédi iroda az internetes oldalról. […]”

Mit szólna ehhez a szerzői jogdíj kérdéshez a szerző, ha élne?
Weöres Sándor a tört-én-elem utáni új emberről beszél...