ALLAN KAPROW

ASSEMBLAGE, ENVIRONMENTEK & HAPPENINGEK


ELŐSZÓ - MŰVÉSZET ÉS ÉPÍTÉSZET - A KÉPMEZŐ A FESTÉSZETBEN - AZ ÚJ FORMÁK, ANYAGOK ÉS MAGATARTÁSFORMÁK (1) (2) - AZ ESEMÉNY (1) (2) - UTÓSZÓ


ELŐSZÓ

E könyv bevezetés a művészet újabb fejleményeibe. Elsősorban ezen fejlemények hátterére, elméletére és néhány következményére összpontosít. Egy-két elszórt példán túl nem kísérli meg egyedi munkák tanulmányozását: részletezés helyett áttekintést kíván adni. A közeljövőben lehetőség lesz egy-egy művész elemzésére, ám ez semmiképpen sem tehető meg azelőtt, hogy munkájuk természetét meghatároztuk és ismertettük volna.

E könyv arra sem törekszik, hogy tények utólagos összefoglalása legyen. Egy új tevékenység közepette íródott, olyan érdeklődéstől vezettetve, amely egyszerre volt megfigyelő és nagyon elfogult. A tevékenység részeseként kellett párhuzamosan néznem és értékelnem egy éppen születő művészetet, valamint befolyásolnom haladását. A művészek, hasonlóan a kritikusokhoz és a történészekhez, alakítják azt a történelmet, amellyel foglalkoznak, még ha feltett szándékuk is objektívnak maradni. Mikor írni kezdtem, az járt a fejemben, hogy amennyire csak lehetséges, meg kell próbálnom egyszerre megfigyelni és befolyásolni.

Ugyanakkor minden olyan könyv, amely sebesen fejlődő dolgok közepén fogant, elkerülhetetlenül alkalmi jellegű, hiányos. Ez a könyv nyilvánvaló korlátja, de egyúttal különleges érdeme is, hiszen egyetlen későbbi leírás sem lesz képes megragadni témájának különleges időszerűségét vagy kortársi zamatát. E könyv nagy részét 1959-ben írtam Max és Anita Baker javaslatára, akik a New York-i Reuben Gallery vezetői voltak, azé a galériáé, ahol a szóban forgó művészet jelentős része bemutatása került. Az írást, melyet a következő évben fejeztem be. 1961-ben átdolgoztam, összhangban az akkori történésekkel, valamint a gondolkodásomban bekövetkezett változásokkal. Sok minden, ami az ötvenes években még csak felvillant, mára világosabb lett. Meggyőződéseim egyértelműbbekké váltak, elvárásaim a magam és mások munkáival szemben szigorúbbak. Így tehát még egyszer átdolgoztam a könyvet. Most pedig, hogy megjelenik, meg kell maradnia az elmúlt pár év dokumentumának. Ha újra írnám, más könyv lenne.


A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Allan Kaprow: Assemblage, environments & happenings, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, New York, 1965

Hungarian translation / Fordította: Horányi Attila

Published / Publikálva in
Allan Kaprow: Assemblage, environmentek & happeningek, Artpool Füzetek, Artpool, Budapest, 1996
valamint: Allan Kaprow: Assemblage, environmentek & happeningek, Artpool – Balassi Kiadó – BAE Tartóshullám, Budapest, 1998 (Lektorálta: Beke László; Szerkesztette és az utószót írta: Szőke Annamária)