NETWORKEREK SZÖVEGEI a 80-as évekből


Anna Banana (Kanada), Guglielmo Achille Cavellini (Olaszország), Daniel Daligand (Franciaország), Ulises Carrión(Hollandia), Vittore Baroni, Daniele Ciullini, Nicola Frangione, Marco Pacchetti (Olaszország), Peter Below (Németország), Lad. Guderna (Kanada), Lon Spiegelman (USA), Judith A. Hoffberg (USA)


Anna Banana (Kanada)    [web1] [web2]

"Egy olyan korban, amikor az emberek elszigeteltebbnek, elidegenedettebbnek, erőtlenebbnek, kiközösítettebbnek és személytelenebbnek érzik magukat mint valaha, a mail-art sokuknak ajánlotta azt a lehetőséget, hogy nagyon személyes és kapcsolódó módon vegyenek részt az érintkezésben. Ez újra erősíti azt az eszmét, hogy a hasonló gondolkodású emberek közössége realitás, függetlenül a nemzeti határoktól, - ők azok, akik bizonyos értékek megosztásakor mellőzhetik a művészeti irányító szervezet közegeinek értékelését. Ahogy én látom, itt elsődleges az ember saját alkotóképességébe vetett hit fontossága, s az, hogy nekünk nincs szükségünk a közvetítők, galériák, intézmények vagy hatóságok támogatására ahhoz, hogy tevékenységünket érvényesíthessük. Látjuk az alkotói tevékenységünkbe vetett hit fontosságát, s ugyanezért értékeljük egymás tevékenységét is -, s ez abban rejlik, hogy ez belülről jön. Nem is annyira a piacra dobhatósággal, vagy a magas minőségű d'art termékek gyártásával vagyunk elfoglalva, mint inkább az önkifejezéssel, játékossággal, találékonysággal, és a kommunikációval, - két személy között. Mert nem a létrehozott objektum a tevékenység célja, hanem a munkában rejlő szabadság és életszerűség, amelyről én hiszem: hiába keressük a hagyományosabb formákban."   <>


G. A. Cavellini (Olaszország)  [web1] [web2]

"A mail-art révén érintkezünk a világ sok művészével; ez a módja annak, hogy kivigyük a művészetet a műhelyekből. De a mail-art igazi célja abban áll, hogy bekerüljön a Cavellini Múzeumba."   <>


Daniel Daligand (Franciaország)  [web1] [web2] [web3] [web4]

"A művészet többé már nem az emberi lények közti társadalmi érintkezés eszköze: a művészet ma már csak egyfajta olyan árucikk, mint a többi...A hivatalos hálózat élettelen hálózat, mivel annak egyedüli célja a kereskedelmi-művészet fogyasztásának elősegítése."   <>


Ulises Carrión (Hollandia) [web1] [web2]

"A mail-art eltolja a súlypontot arról, amit hagyományosan "művészetnek" neveznek, a "kultúra" egy szélesebb fogalma felé. És ez az az eltolódás, ami a mail-art-ot igazán időszerűvé teszi."   <>


Vittore Baroni, Daniele Ciullini, Nicola Frangione, Marco Pacchetti (Olaszország)
  [web1] [web2] [web3]

"A mail-art egy nemzetközi együttműködési hálózat a művészek között, amely az állami művészet korrupciója és bürokráciája ellen irányul. A mail-art egy olyan lehetőség kiállítások, fesztiválok, találkozók megrendezésére, archívumok megnyitására, magazinok, könyvek készítésére, stb., amely jól megvan a nagy finanszírozók, kritikusok, galériák és kereskedők segítsége nélkül is.

A mail-art nem "új rend", nem múló divat, vagy egy művészeti mozgalom: ez egy alternatív szerkezetre vonatkozó javaslat; ez egy új kulturális módszer arra, hogyan zúzhatjuk szét a hagyományos egyutas kapcsolatot művész és közönség között, s hogyan vezethetjük be az igazi, mindennapos kétoldalú kommunikáció gyakorlatát. A mail-art nem bekeretezni és falra akasztani való levelek és képeslapok halmaza, hanem egy érintkezési folyamat: minden egyes levélváltásnál szükség van a címzett beavatkozására és kiegészítésére. Egy mail-art project mindig közösségi munka."   <>


Peter Below (Németország) [web1] [web2]

"Legjobb értelmében, mint fontos művészi kifejeződés, a mail-art közvetlen szintű érintkezést jelent. Ez információ a művészi munkáról, eszmék kicserélődéséről, együttműködésről, hálózatok kiépüléséről (lehetőségek kiállítások megrendezésére, a kontaktust elmélyítő személyes látogatásokra, nemzetközi publikációkra). Ebben az értelemben a mail-artot érintkezési célok közvetítőiként használják. Néhány művészi project-ben és kutatásban a mail-rendszereket alkotói közegként vagy alkotási eszközként használják."   <>


Lad. Guderna (Kanada) [web]

"Azért veszek részt a mail-art-ban, mert:

1. Ez mindenkié: úgy a művész, mint a nem művész, illetve az anti-művész számára nyitva van, ugyanúgy mint az ismertek, a nem ismertek, illetve a száműzöttek számára.

2. Összetettsége révén a mail-art serkenti az új művészeti formákhoz vezető elképzeléseket és alkotó megközelítési formákat tár fel.

3. Leginkább olyan becsületes emberekkel kerülünk kapcsolatba, akikre az ember szabadon kivetítheti magát, s akikkel megoszthatók a kortárs művészek problémái.

4. Élvezem az ellentétes eszmék nyílt összecsapását.

5. A mail-art újra megtölti emberi tartalommal a művész és közönség közötti kapcsolatot, s a közvetlen kontaktus segít a művészek között meglevő bizalmatlanság feloldásában is.

6. A mail-art ma olyan sokágú nemzetközi mozgalom, amelyet mostanában egyre jobban értékelnek."   <>


Lon Spiegelman (USA) [web]

"A mail-art nem is annyira az, amit postán küldünk, mint inkább az a tény, hogy valamit elküldünk. Az üzenet valójában a közeg. A mail-artos tevékenység lehetővé teszi számunkra azt, hogy játsszunk egymással, mi, akiket csak egy bélyeg választ el egymástól. Úgy érzem, hogy a mail-artos tevékenység jól rámutat arra a politikai felismerésre, amelynek meg kell valósulnia akkor, ha meg akarunk maradni ezen a bolygón. A mail-art tipizálja az egymással viaskodó nagyok mindegyikének legfinomabban rendezett pontjait. A kiállítások igazán társadalmi erőfeszítés termékei, bemutatván azt, hogy az egész valóban nagyobb, mint az egyénileg produkált és "szabad" részek halmaza."   <>


Judith A. Hoffberg (USA) [web]

"A mail-art a nemzetközi közösség felé irányuló demokratikus helyzetkeresés, s ez a közösség tudja magáról: ki ő, miért van és merre tart. A közösségi szellem melege csak egy bélyegbe kerül, vizuális üzenetünk továbbítására pedig a nemzetközi postahálózatot használjuk. A maró, a légből kapott, a fantasztikus és komikus, az anarchikus és mégis intim mail-art feldobja az embert, életet, kapcsolatokat és élménymegosztást hoz."   <>


további gondolatok a mail artról (80-as évek vége)


[mail art főlap] [Artpool] [kereső]