Progressive Art in Hungary 1973/74
Magyar progresszív művészet 1973/74


TÓT Endre

zerostamp on envelope and postal card, posted in Krakow and Budapest, 1974
zéróbélyeg borítékon és levelezőlapon, Krakkóban és Budapesten postázva, 1974

TÓT Endre - (zeropost) - (Zero Idea) next/tovább