TÜKÖR / MIRROR / SPIEGEL / MIROIR

3. Angelo de Aquino (Rio de Janeiro, Brazilia) ◼ Egy portré terve (tükörben). 1972. Papír, celofán, tus, letraszet. 15x15 cm.

3. Angelo de Aquino (Rio de Janeiro, Brasil) ◼ Project for a portrait (in the mirror), 1972. – Paper, cellophane, ink, letraset, 15x15 cm

TÜKÖR / MIRROR / SPIEGEL / MIROIR