1973. augusztus 5-11. - „Tükör / Mirror / Spiegel / Miroir” című nemzetközi kiállítás 35 művész részvételével Beke László szervezésében.

Résztvevők: Francis Picabia, Angelo de Aquino, Attalai Gábor, Balázsovics Mihály, Baranyay András, Ben Vautier, Canada Art Writers, Gustave Cerutti, Dalibor Chatrny, Gáyor Tibor, Maurer Dóra, Tom J. Gramse, Klaus Groh, Jerzy Kiernicki, Jiří H. Kocman, Romuald Kutera, Legéndy Péter, Major János, David Mayor, Christian Megert, Anette Messager, Steffen Missmahl, Perneczky Géza, Pinczehelyi Sándor, Martin Schwarz, Jörg Schwarzenberger, Mieko Shiomi, Zdzisław Sosnowski, Petr Štembera, Szentjóby Tamás, Tábor Ádám, Tót Endre, Tölgyesi János, Janos Urban, Jiří Valoch

Szentjóby Tamás munkája

(katalógus bevezető)

A bemutató anyaga esetlegesen jött össze, csak a tükör néhány aspektusát tükrözi.

A tükör a legnagyobb művészeti közhely.

A tükör kettős természetű. Egyik oldala matt és hétköznapi, a másik csillogó és megérthetetlen. Hidegen racionális és titokzatos egyszerre.

Az ember egyedüli lehetősége, hogy önmagával szembenézzen: a tükör. A tükörkép a legtökéletesebb és a legmulandóbb képmás

A tükör eredete: Nárcisszusz a víztükörben nézi önmagát.

A festők önarcképüket tükörből festik.

A középkorban a tükör a hiúság attributuma.

Brunelleschi tükrös szerkezet segítségével felfedezi a perspektívát.

Németalföldön a festészet = tükör /Jan van Eyck: Arnolfini házaspár/.

A tükör mágikus tárgy. Bajelhárító. A népművészetben létrejön a tükörre festett kép műfaja

A barokk a végletekig kihasználja a tükör egyes tulajdonságait /versailles-i tükörfolyosó; a végtelen terek illúziója/.

A tükörképet először Daguerre-nek sikerül rögzíteni. Feltalálja a fényképezést.

A bútoroknak, szőnyegeknek, a nyomtatott könyvoldalnak „tükre” van. A szimmetria és a megfordítás is tükör.

A modern technika nem nélkülözheti a tükröt. A modern technikát felhasználó fényképezésben, filmben, az op artban, a kinetikus művészetben különösen gyakori a tükör alkalmazása.

A tükörkép kép. A művészet a valóság visszatükrözése.

A tükör fajtái: síktükör, görbe tükör, átlátszó tükör, stb.

A tükör a művészet metaforája.

A tükör a legnagyobb művészeti közhely.

Beke László, Budapest, 1973. augusztus 3.

Tölgyesi János munkája

1973. augusztus 12-13. - Algol László: A háromság személyisége (approximációs gyakorlat).

1973. augusztus 12-18. - Kassák Színház előadásai