TÜKÖR / MIRROR / SPIEGEL / MIROIR

23. Jerzy Kiernicki (Wroclaw, Lengyelország) ◼ Gestalt, 1972. – Ofszet, 29,5x20,7 cm.

23. Jerzy Kiernicki (Wroclaw, Poland) ◼ Gestalt, 1972. – Offset, 29.5x20.7cm.

TÜKÖR / MIRROR / SPIEGEL / MIROIR