a DADA mint mozgalom

Párizs*

A század első felében a divatok, a művészeti és egyéb kulturális irányzatok jelentős része még Párizsból indult el, vagy legalábbis Párizst meghódítva jutott a csúcsra. A második világháborúig mindenképpen Párizs volt a világ művészeti és "mondén" fővárosa. Amikor Tristan Tzara 1919-ben megbizonyosodott Párizs fogadókészségéről, oda helyezte át a DADA székhelyét. Párizs valóban magasra emelte a dadát, majd - mint annyi minden mást - el is ejtette.
A dadának a csúcspont utáni gyors zuhanásában (Párizs szellemi környezetén kívül) elsősorban a DADA belső erőinek volt szerepe. Ebben a szakaszban a destrukció volt a legfőbb hajtóerő. a DADAisták kulturális városi gerilláknak gondolták magukat, akiknek (hogy kölcsönvegyük Majakovszkij remek formuláját) folyton pofon kell ütniük, vagy lehetőleg meg is kell rugdosniuk a közízlést. A párizsi művelt közönség azonban, mely mindig is hajlott a dekadenciára, s a háború élménye ezt a vonását csak elmélyítette, szórakozási formának kezdte tekinteni a DADAista botrányokban való részvételt, sőt ötleteiben olykor túltett az előadókon, például paradicsom helyett bifsztek dobálásával kísérletezett. a DADA sikeresen meghódította Párizst és a közízlést, következsképp nem tudta tovább pofozni.
A párizsi dadának nem volt politikai üzenete, mint a berlininek. Üzenete elsősorban a morális és esztétikai nihilizmus volt, s a következetes nihilista egyebek mellett a politikát is megveti. Erre - kellően felszínes formában - vevő volt a párizsi közönség. A nihilizmus elmélyültebb formái ugyanakkor olyan következményekkel járnak, amelyeket a DADAisták többsége nem volt hajlandó vállalni. Enyhébb esetben az alkotó munka teljes feladásához vezetnek, komolyabb esetben (és erre is volt példa) öngyilkossághoz.
A párizsi dadának fontos jellemzője, hogy írók játszották benne a vezető szerepet. Zürichben, Berlinben és Hannoverben kiegyenlített volt az irodalom és képzőművészet viszonya, New Yorkban és Kölnben elsősorban a képzőművészet dominált. A párizsi dadaisták vezető személyiségei között Picabián kívül nem is találunk képzőművészt, de ő sem elsősorban festőként vett részt tevékenységükben. A többiek - Breton, Tzara, Aragon, Soupault, Eluard, Ribemint-Dessaignes és még jó néhányan - írók. És mellettük van néhány olyan személyiség, aki se nem író, se nem képzőművész, hanem főállású dadaista. Ilyen Fraenkel, Rigaut (az egyik későbbi öngyilkos) és Vaché, aki Tzara érkezésekor már közel egy éve megölte magát.
A párizsi dadának tehát értékelhető képzőművészeti hozadéka nemigen van (mire Arp és Ernst megérkezik, a dadának már lényegében vége), de épp a nihilista elvek uralomra jutása miatt az irodalmi termés sem túlságosan erőteljes. Holott a párizsi dada tobzódik a folyóiratokban. Tzara a DADA további számait jelenteti meg, Breton, Aragon és Soupault a Littérature-t szerkesztik, Eluard saját lapja a Proverbe, Paul Dermée folyóirata Z címmel jelenik meg, Picabia folytatja a 391-et, majd utódját, a Cannibale-t, 1919 végéig még Albert-Birot SIC-je is fennáll, s van még jónáhány meghirdetett, de soha meg nem jelent újság, köztük Ribemont-Dessaignes DdO4H2 és Céline Arnaud M'amenez'y című ötletei. A lapok kezdetben a közönség provokálásában versenyeznek, később - gazdáikkal együtt - egymás ellen fordulnak.
Az első számú, legfontosabb megnyilvánulási forma mégsem ez, hanem a nyilvános demonstráció, ahol a DADAisták személyes megjelenésükkel, mondhatni "saját bőrükön" illusztrálják elveiket. Tzara hozza magával a zürichi tapasztalatokat, és a párizsi dada ott folytatja, ahol a Kaufleuten teremben Serner és Tzara vezetésével a zürichi abbahagyta.
Ez a mag Párizsban jó talajra hullott. A színházi botránynak ugyanis Párizsban komoly hagyományai vannak. 1896-ban mutatta be Alfred Jarry az Übü királyt, amelynek már els_ szavára (Szahar!) kitört a botrány. A fiatalon meghalt Jarry és halhatatlan teremtménye köré bonyolult kultusz épült a fiatal és radikális értelmiségiek körében, és a már említett Jacques Vaché, Breton katona-kori barátja ennek odaadó híve volt. Breton Vaché köré is külön kultuszt épített, így rajta keresztül Jarryt is megörökölték. Részt vett még a talaj előkészítésében Raymond Roussel Afrikai benyomások című könyvének 1911-es színpadi adaptációja is. Ebben szerepel egy idomított giliszta, amely úgy játszik dallamokat, hogy egy citerára pottyantja ürülékét. Ezen az előadáson az éppen Párizsban tartózkodó Marcel Duchamp is jelen volt, s az igen nagy hatással volt rá. A közelebbi múlt botrányai közé tartozott Apollinaire: Tiréziász emlői című színdarabjának 1917-es bemutatása, amely önmagában is elég nagy port vert fel, ráadásul az előadást megzavarta egy pisztollyal fenyegetőző katona. Az illetőt történetesen Jacques Vachénak hívták.
Hasonlóan szélsőséges indulatokat váltott ki Jean Cocteau két művének bemutatója. Az első 1917-ben a Parade címú balett volt Eric Satie zenéjével, Picasso három-négyméteres, kubista jelmezeivel, Massine koreográfiájával. A második, Az Eiffel-torony násznépe című 1921-ben bemutatott színdarab (amelyben egy strucc is szerepel, de az szöveget kizárólag két gramofon mondja) időben már a DADAista előadások közé illeszkedett.
A párizsi közönség tehát elég edzett volt; a DADAistáknak magasra kellett helyezni a lécet. Mint ez Georges Ribemont-Dessaignes visszaemlékezéseiből kiderül, nem is maradtak szégyenben. Kiválóan megrajzolja az ívet Tzara érkezésétől a Salle Gaveau beli Dada Fesztivál csúcspontjáig, majd a Barrús tárgyaláson át a Párizsi Kongresszus agóniájáig. Közben megbízhatóan (és érthető keserűséggel) leírja a széthúzás, a felbomlás, a hatalmi harcok fázisait is, egészen addig a pontig, amely számára (és sok más részt vevő számára) a DADA végét jelentette. A történet folytatását tehát innentől rábízzuk, itt (az előzmények felemlítése után) az utóvédharcokról szólunk még néhány szót.

1922 nyara, a Párizsi Kongresszus meghiúsulása után a mozgalom tagjai végképp elhidegültek egymástól. 1921-ben a Littérature is leállt, 1922 tavaszán Breton új folyamot indított, amit immár egyedül szerkesztett, és lényegében a szürrealizmus meghirdetéséig fenntartott. Tzara ősszel Arppal együtt elutazott Weimarba, a konstruktivista kongresszusra. Hans Richter véleménye szerint ez volt az utolsó nyilvános dadaista demonstráció.
1923 július 6-án Tzara újabb Coeur ő barbe estet szervezett. Az első részben Auric, Milhaud és Sztravinszkij zenéje volt hallható, Sheeler, Richter és Man Ray filmjeit forgatták le. A díszleteket és jelmezeket Delunay és van Doesburg tervezte. A második részben pedig előadták (vagy előadták volna) Tzara Gázszív című darabját, amelynek 1921-es bemutatóján (a DADA Szalon keretében) Soupault, Ribemont-Dessaignes, Fraenkel, Aragon, Péret és a szerző játszották a főbb szerepeket. Ezúttal színészek adták elő, s az egykori szereplők közül Aragon és Péret - Breton vezetésével - tettlegesen megtámadták őket. Sonia Delunay karton jelmezeiben sem védekezni, sem elmenekülni nem tudtak. Péretről letépték a ruhát, Pierre de Massot karja eltörött. (Breton évekkel később Antonin Artaudnak is eltörte a karját.) Végül kidobták a betolakodókat, de nem sokkal később Eluard is megérkezett, aki személyesen Tzarát akarta megverni (állítólag azért, mert a színlapon Cocteau-val együtt szerepeltették a nevét). Ő is a színpadra ment, de valaki (állítólag Tzara) belökte a rivaldába ahol néhány lámpa összetört. Másnap Eluard nyolcezer frankos kötelezvényt kapott a károkozásért. Immár nem a helyzet volt tarthatatlan, hanem egyszerűen nem is volt mit fenntartani.
Picabia, a destruktív szellem, aki mindvégig a háttérből tüzelte egymás ellen az ellenfeleket és végül maga is szinte mindenkivel összeveszett, 1924 novemberében a 391 utolsó, 19. számában még kiadott egy manifesztumot, amelyben meghirdette az "instantenizmus" tanait, majd december 3-án egy végső, csodás dada teljesítményt produkált. Eric Satie-val megírta és bemutatta a Relâche című balettet. Man Ray és Marcel Duchamp is szerepelt benne, és a közjátékként szolgáló filmet (melyben álszakállal, tüllruhában maga Picabia táncolt) René Clair rendezte. A Svéd Balett táncolt, Jean Börlin főszereplésével. Az előadás hatalmas dada-siker volt, vagyis hatalmas botrány. Így búcsúzott Párizstól a DADA, mielőtt végképp átadta volna a terepet a szürrealistáknak.

[tovább: A DADA mint irányzat]

* Kappanyos András bevezető tanulmánya a DADA antológiához (II/6. fejezet)  <>

Zürich New YorkBerlinKölnHannoverPárizs
a DADA • a DADA • a DADA • a DADA
mint szó • mint mozgalom • mint irányzat • mint életérzés